Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pretekli razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Obveščamo vas, da sta na javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - analitik Centra za človekove pravice v...

Več

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije javno objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto FINANČNIK VII/2-II v Službi generalnega...

Več

 

Številka: 0202 - 12 / 2017 - 1 - NO

Datum: 06.12.2017

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, ...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Strokovni službi Varuha (za področje otrokovih pravic), ki je...

Več

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več

Številka: 0202 - 10 / 2017 - 1 - NO

Datum: 20.09.2017

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več
, ustvaril/-a včp

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v strokovni službi Varuha, ki je bil 8. 9. 2016 objavljen na...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta: strokovni sodelavec /...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha, ki je bil 31. 3. 2016 objavljen na...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani...

Več
, ustvaril/-a VČP


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

 

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

objavlja javni natečaj za zasedbo

enega prostega uradniškega delovnega mesta

Svetovalec Varuha v...

Več