Natisni vsebino

5. Zakon o duševnem

5. Zakon o duševnem zdravju še ni sprejet

Pravne praznine pri pridržanju in zdravljenju bolnikov z duševno boleznijo ter pomanjkljiva zakonodaja, ki ureja sodni nadzor tega občutljivega področja človekove zasebnosti in osebnostnih pravic, niso primerne za pravno državo. Pripravo predloga zakona z delovnim naslovom zakon o duševnem zdravju” je ministrstvo za zdravstvo napovedovalo že v letu 1995, vendar je delo pri pripravi predloga tega zakona kasneje očitno močno zastalo. V letu 1998 je po naročilu ministrstva za zdravstvo posebna skupina pri Pravni fakulteti v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Dragice Wedam-Lukiæ pripravila besedilo zakona o duševnem zdravju, poslanec g. Borut Pahor pa je v parlamentarni postopek vložil predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja.

Zaradi pomanjkljive zakonske ureditve tega področja in varstva ustavnih pravic, ki se omejujejo pri neprostovoljni hospitalizaciji oziroma pridržanju, bi bilo nujno, da bi tudi ministrstvo za zdravstvo storilo več za čimprejšen sprejem zakona, ki bo celovito uredil to področje. Zakon o duševnem zdravju mora pri tem upoštevati evropske standarde etike v zdravstveni oskrbi ter humanost in demokratičnost storitev ob spoštovanju načel, ki zagotavljajo temeljne pravice posameznika.

Predlagamo, da se čimprej pripravi, obravnava in sprejme zakon, ki bo uredil v poročilu obravnavano problematiko.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt