Natisni vsebino

2. Pregledi zavodov

2. Pregledi zavodov

Zakon o varuhu človekovih pravic v 42. členu določa, da lahko varuh opravi preglede zaporov in drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je vzeta prostost ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja. Tudi osnutek zakona o duševnem zdravju daje varuhu človekovih pravic neomejen vstop v psihiatrične bolnišnice, da preveri zakonitost bivanja, pogoje bivanja in spoštovanja pravic zadržanih oseb. V varianti predlaga celo redno mesečno obiskovanje psihiatričnih bolnišnic. Pomen nadzora s pomočjo obiskov zagovarja tudi Svet Evrope, saj se Parlamentarna skupščina v Priporočilu 1235 (1994) in v Resoluciji 1029 (1994) o psihiatriji in človekovih pravicah zavzema za uvedbo posebnega Evropskega nadzornega sistema psihiatričnih institucij v državah članicah, podobnega tistemu, ki je v pristojnosti Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

V letu 1998 smo nadaljevali z obiskovanjem psihiatričnih bolnišnic in socialnovarstvenih zavodov. Namen naših obiskov je predvsem preverjanje zakonitosti pridržanja neprostovoljno pridržanih oseb, pa tudi preverjanje pogojev bivanja in spoštovanja pravic pridržanih oseb. Tako smo v letu 1998 obiskali Psihiatrično kliniko Ljubljana ter psihiatrični bolnišnici Vojnik in Begunje. Obiskali smo tudi več socialno-varstvenih zavodov, zlasti domov za starejše občane. Med socialno-varstvenimi zavodi velja posebej opozoriti na obisk Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate. O obisku vsakega od omenjenih javnih zavodov smo sestavili poročilo, ki vsebuje naše ugotovitve, mnenja, predloge in priporočila. Prepričani smo, da je varstvo človekove osebnosti in dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti neprostovoljno pridržanih oseb z duševnimi motnjami mogoče učinkovito okrepiti tudi z nesodnimi preventivnimi sredstvi, ki temeljijo na obiskih.Vsi obiski so potekali ob popolnem sodelovanju direktorjev oziroma osebja posameznih zavodov. Ob obiskih smo se pogovorili tudi z bolniki oziroma varovanci, ki so to želeli.

Ocena stanja, ugotovljenega na podlagi opravljenih obiskov, omogoča ob siceršnji dejavnosti varuha človekovih pravic na področju varstva oseb z duševnimi motnjami, nekaj zaključkov, ki kažejo na pomanjkljivosti tako na normativni ravni, kot tudi na področju izvrševanja veljavnih predpisov.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt