Natisni vsebino

Zaključene zadeve po resorjih

Letno poročilo 1997 - Statistika

Zaključene zadeve po resorjih

Tabela 3.3.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po resorjih (razdelitev po resorjih je opravljena ob upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih zadevah v letu 1997, vključno z zaključenimi prenešenimi pobudami in ponovno odprtimi zadevami v letu 1997.

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 1997, tako kot v predhodnih letih, nanašalo na naslednje resorje:

  • pravosodje: 1.048 zadev oziroma 31,4 odstotka
  • delo, družina in socialne zadeve: 687 zadev oziroma 20,6 odstotka ter
  • notranje zadeve: 399 zadev oziroma 11,9 odstotka vseh zaključenih zadev.

Primerjava med deleži zaključenih zadev po resorjih v letih 1995-1997 kaže, da je največje povečanje deležev s področij:

  • dela, družine in socialnih zadev (v 1995. letu 14,8 odstotka, v 1996. letu 16,3 odstotka in v 1997. letu 20,6 odstotka) ter
  • pravosodja (v 1995. letu 25,3 odstotka, v 1996. letu 29,2 odstotka in v 1997. letu 31,4 odstotka).

Tendenca upadanja deleža zaključenih zadev v navedenem obdobju se še posebej kaže na področju notranjih zadev (v 1995. letu 19,5 odstotka, v 1996. letu 17,2 odstotka in v 1997. letu 11,9 odstotka).

Grafični prikaz deležev zaključenih zadev po posameznih resorjih v letu 1997 je podan v sliki 3.3.7.

Tabela 3.3.8.

RESOR

ZAKLJUČENE ZADEVE

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Število 

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Delo, družina in socialne zadeve

278

14,8%

536

16,3%

687

20,6%

128,2

2. Ekonomski odnosi in razvoj

6

0,3%

22

0,7%

27

0,8%

122,7

3. Finance

41

2,2%

79

2,4%

95

2,8%

120,3

4. Gospodarstvo

7

0,4%

20

0,6%

26

0,8%

130,0

5. Kmetijstvo, gozd. in prehrana

24

1,3%

40

1,2%

37

1,1%

92,5

6. Kultura

2

0,1%

4

0,1%

9

0,3%

225,0

7. Notranje zadeve

365

19,5%

564

17,2%

399

11,9%

70,7

8. Obramba

61

3,3%

70

2,1%

32

1,0%

45,7

9. Okolje in prostor

201

10,7%

419

12,8%

391

11,7%

93,3

10. Pravosodje

475

25,3%

957

29,2%

1.048

31,4%

109,5

11. Promet in zveze

21

1,1%

27

0,8%

15

0,4%

55,6

12. Šolstvo in šport

23

1,2%

43

1,3%

58

1,7%

134,9

13. Zdravstvo

37

2,0%

53

1,6%

64

1,9%

120,8

14. Znanost in tehnologija

0

0%

0

0%

2

0,1%

/

15. Zunanje zadeve

5

0,3%

10

0,3%

4

0,1%

40,0

16. Vladne službe

8

0,4%

14

0,4%

9

0,3%

64,3

17. Lokalna samouprava

53

2,8%

51

1,6%

72

2,2%

141,2

18. Ostalo

268

14,3%

373

11,4%

367

11,0%

98,4

SKUPAJ

1.875

100%

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.7.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt