Natisni vsebino

Prejete pobude po regijah

Letno poročilo 1997 - Statistika

Prejete pobude po regijah

V tabeli 3.3.7. je podan prikaz prejetih pobud po regijah in upravnih enotah. Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih bolnišnicah pakraj njihovega začasnega prebivališča (kraj prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).

Med pobudami, prejetimi v letu 1997, so upoštevane samo pobude, prejete od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997 (brez pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996, ter ponovno odprtih zadev v letu 1997). Med 2.886 prejetimi pobudami v letu 1997 je bilo tudi 59 pobud, naslovljenih na varuha iz tujine (največ iz R Hrvaške in ZR Jugoslavije) ter devet anonimnih vlog oziroma splošnih spisov. Splošni spisi se odprejo, kadar gre za obravnavanje širše problematike in ne samo za obravnavanje posameznega problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko povezanih zadev, ki kažejo na določen širši problem.

Največ pobud je bilo v letu 1997 na varuha naslovljenih iz Osrednje slovenske regije (866 oz. 30,0 odstotkov vseh prejetih pobud v letu 1997), od tega 680 pobud z območja upravne enote Ljubljana, 478 pobud oziroma 16,6 odstotka iz Podravske regije, od tega 288 z območja mariborske upravne enote ter 357 pobud iz Savinjske regije (12,4 odstotka vseh prejetih pobud).

Glede na leto 1996 je bilo, z izjemo Gorenjske in Koroške regije, v letu 1997 iz vseh slovenskih regij na varuha naslovljenih več pobud. Največje povečanje pripada prejetih pobud je bilo v:

  • Spodnjeposavski regiji: z 58 na 84 pobud (44,8-odstotno povečanje)
  • Pomurski regiji: z 98 na 139 pobud (41,8-odstotno povečanje) ter
  • Zasavski regiji: s 40 na 52 pobud (30,0-odstotno povečanje pripada).

Slika 3.3.6. prikazuje podatke o pripadu prejetih pobud v letu 1997 po regijah in upravnih enotah.  

Tabela 3.3.7.

REGIJA

1996

1997

Dolenjska regija

138

 176

Črnomelj

19

 33

Metlika

10

10

Novo mesto

44

 60

Trebnje

65

 73

Gorenjska regija

224

 215

Jesenice

41

 28

Kranj

98

 108

Radovljica

38

 31

Škofja Loka

24

 35

Tržič

23

 13

Goriška regija

99

 124

Ajdovščina

14

 20

Idrija

17

 14

Nova Gorica

56

 73

Tolmin

12

 17

Koroška regija

80

 76

Dravograd

6

 9

Radlje ob Dravi

14

 18

Ravne na Koroškem

36

 28

Slovenj Gradec

24

 21

Notranjska regija

52

 56

Cerknica

9

 17

Ilirska Bistrica

15

 12

Postojna

28

 27

Obalno kraška regija

152

195

Izola

17

 29

Koper

71

 104

Piran

41

 34

Sežana

23

 28

Osrednjeslovenska regija

796

866

Domžale

41

 49

Grosuplje

27

 25

Kamnik

25

 30

Kočevje

21

 27

Litija

20

 15

Ljubljana

629

 680

Logatec

8

 6

Ribnica

8

 20

Vrhnika

17

 14

Podravska regija

423

 478

Lenart

16

 17

Maribor

271

 288

Ormož

8

 21

Pesnica

20

 18

Ptuj

52

 70

Ruše 

16

 19

Slovenska Bistrica

40

 45

Pomurska regija

98

 139

Gornja Radgona

20

 22

Lendava

13

 27

Ljutomer

14

 14

Murska Sobota

51

 76

Savinjska regija

306

 357

Celje

125

 126

Laško

22

 19

Mozirje

14

 19

Slovenske Konjice

15

 18

Šentjur pri Celju

23

 22

Šmarje pri Jelšah

16

 33

Velenje

49

 58

Žalec

42

 62

Spodnjeposavska regija

58

84

Brežice

30

 39

Krško

16

 21

Sevnica

12

 24

Zasavska regija

40

 52

Hrastnik

6

 11

Trbovlje

20

 27

Zagorje ob Savi

14

 14

Tujina

59

 59

Splošni spisi, anonimne vloge

12

9

SKUPAJ

2.513

2.886


Slika 3.3.6.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt