Natisni vsebino

Prejete pobude (obdobje 1995 - 1997)

Letno poročilo 1997 - Statistika

Prejete pobude (obdobje 1995 - 1997)

V tabeli 3.3.1. je prikazana primerjava med številom prejetih pobud po posameznih področjih dela varuha v letih 1995-1997. Od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997 je bilo na varuha (brez upoštevanja nezaključenih pobud iz leta 1996 in ponovno odprtih zadev v letu 1997) naslovljenih skupaj 2.886 pobud (v 1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513 pobud), kar pomeni v letu 1997 14,8-odstotno povečanje pripada prejetih pobud glede na leto 1996.

Iz tabele je razvidno, da se je število prejetih pobud v letu 1997 glede na leto 1996 najbolj povečalo na naslednjih področjih:

  • delovnopravnih zadev: z 88 na 138 pobud, kar je 56,8-odstotno povečanje pripada na tem področju
  • socialne varnosti: s 302 na 397 pobud (31,5-odstotno povečanje) ter
  • upravnih zadev: s 521 na 663 pobud (27,3-odstotno povečanje pripada).

V primerjavi z letom 1996 je bilo v letu 1997 manj pobud prejetih predvsem s področij:
gospodarskih javnih služb: s 33 na 26 pobud (21,2-odstotno zmanjšanje)

  • omejitev osebne svobode: s 145 na 128 (11,7-odstotno zmanjšanje) ter
  • stanovanjskih zadev: s 141 na 126 (10,6-odstotno zmanjšanje pripada prejetih pobud).

Največ pobud, ki jih je varuh prejel v letu 1997, se je (kot v letih 1995 in 1996) nanašalo na:

  • sodne in policijske postopke: 776 pobud oziroma 26,9 odstotka ter
  • upravnih zadev: 663 pobud oziroma 23,0 odstotka vseh prejetih pobud.

Grafični prikaz primerjave med številom prejetih pobud po posameznih področjih dela v letih 1995-1997 je v sliki 3.3.1. 

Tabela 3.3.1.

PODROČJE DELA VARUHA  

PREJETE POBUDE

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

116,2 

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

88,3 

3. Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

131,5 

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

156,8 

5. Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

127,3 

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

102,0 

7. Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

94,7 

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

78,8 

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

89,4 

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

126,3 

SKUPAJ 

2.352

100%

2.513 

100%

2.886 

100%

114,8 

 
Slika 3.3.1.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt