Natisni vsebino

3.3. Statistika

Letno poročilo 1997 - Poglavje 3.3.

STATISTIKA

Naslednje podpoglavje prikazuje statistične podatke o prejetih pobudah in stanju obravnavanja pobud pri varuhu od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997.

Med pobudami, prejetimi v letu 1997, so upoštevane tiste, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997.

Med pobude v obravnavi v letu 1997 so poleg pobud, prejetih v letu 1997, vključene še:

  • pobude, prenešene v obravnavanje iz leta 1996 (nezaključene pobude iz leta 1996) ter
  • v letu 1997 ponovno odprte zadeve (zadeve, pri katerih je bil postopek obravnave pri varuhu na dan 31. decembra 1996 sicer zaključen, v letu 1997 pa se je zaradi novih vsebinskih dejstev in okoliščin njihovo obravnavanje nadaljevalo).

Med zaključenimi zadevami so upoštevane vse pobude v obravnavi v letu 1997, ki so bile 31. decembra 1997 zaključene.

Vsi statistični podatki se nanašajo na stanje obravnavanja pobud na dan 31. decembra 1997. 

Vsebina podpoglavja Statistika

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt