Natisni vsebino

Način zaključitve zadev

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Način zaključitve zadev

Tabela 3.3.7. vsebuje podatke o številu zaključenih zadev po posameznih načinih zaključitve, med katerimi so:

1. Pojasnilo: 
       
Že iz same vsebine prejete pobude je bilo razvidno, da pobuda ne spada v pristojnost varuha oziroma da niso bili izpolnjeni drugi pogoji za obravnavo. Sem smo vključili predvsem očitno neutemeljene pobude za obravnavo pri varuhu. V nekaterih primerih smo pobudniku posredovali informacije, pojasnila oziroma navodila, kaj naj stori oziroma kam naj se obrne v zvezi z rešitvijo njegovega problema.
  
2. Skrajšani postopek:
     
Izvedli smo postopek obravnave pobude, ki ga predvideva zakon. Opravili smo potrebne poizvedbe, pogovore, pregled dokumentacije ipd. Na tej podlagi smo presodili o vsebini pobude in ravnali na enega od naslednjih načinov:
 
2.1. Pojasnilo:
        
Ta način rešitve smo uporabili v primerih, ko so bile v pobudi navedene vse okoliščine problema ter priložena potrebna dokumentacija, iz katere je bilo nedvoumno razvidno, kakšna je problematika, v zvezi s katero se je pobudnik obrnil na varuha. V nekaterih zadevah smo ugotovili, da ne gre za kršitev pravic, in pobudniku pojasnili zakonsko podlago obravnavanega problema. V drugih primerih smo po opravljenih poizvedbah pri pristojnih organih ugotovili, da ne gre za storjeno nepravilnost. V ta del spadajo tudi tisti primeri, kjer glede na dolgotrajnost postopkov ob upoštevanju vrstnega reda obravnavanja ni bilo mogoče posredovati.

2.2. Intervencija za rešitev:
        
Pri pristojnih organih smo posredovali v smislu rešitve problema, s katerim se je pobudnik obrnil na varuha. Največkrat smo tako ravnali tedaj, ko se je pobudnik obrnil na nas zaradi pospešitve postopka.

2.3. Mnenje:
       
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi prejete pobude posredovali svoje mnenje glede načina obravnavanja in rešitve problema.

2.4. Predlog:
       
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi pobude predlagali potrebne postopke v zvezi z rešitvijo problema.
    
3. Poravnava:
      
Po posredovanju varuha je pristojni organ sprejel sporazumno rešitev v zvezi s problemom, tako da nadaljnje posredovanje varuha v zadevi ni bilo potrebno.
 
4. Preiskava:
      
V primerih, ko so ostala v zvezi s posameznim problemom tudi po opravljeni poizvedbi še vedno odprta oziroma nerešena vprašanja ter nasprotna stališča med varuhom in pristojnimi organi v zvezi z rešitvijo problema, smo izvedli preiskavo.
 
5. Ustavitev:
        
Do ustavitve postopka obravnavanja pobude pri varuhu je prišlo zaradi nezainteresiranosti pobudnika za sodelovanje v obravnavi oziroma za nadaljevanje obravnave pobude, zaradi odprave vzrokov, ki so privedli do vložitve pobude pri varuhu ipd.

Slika 3.3.8. prikazuje deleže posameznih načinov zaključitev pobud v letu 1996.

Tabela 3.3.7.

NAčIN ZAKLJUčITVE

 

LETO 1995

LETO 1996

Indeks

(96/95)

 

Število

 

Delež

 

Število

 

Delež

1. POJASNILO

753

40,1%

1.183

36,0%

157,1

2. SKRAJŠANI POSTOPEK

1.057

56,4%

1.920

58,5%

181,6

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo

739

39,5%

1.272

38,8%

172,1 

2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

248

13,2%

550

16,8%

221,8 

2.3 skrajšani postopek - mnenje

38

2,0%

63

1,9%

165,8 

2.4 skrajšani postopek - predlog

32

1,7%

35

1,1%

109,4 

3. PORAVNAVA

5

0,3%

4  

0,1% 

80,0

4. PREISKAVA

0

0%

2  

0,1% 

/

5. USTAVITEV

60

3,2%

173  

5,3% 

288,3

SKUPAJ ZAKLJUČENE POBUDE

1.875

100,0%

3.282

100,0%

175,0


Slika 3.3.8.

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.