Natisni vsebino

3.3. Poslovanje zunaj sedeža

Poslovanje zunaj sedeža

V želji, da bi bili dostopnejši ljudem, ki bivajo v oddaljenih krajih, smo kot redno obliko dela uvedli poslovanje zunaj sedeža. S tem smo povečali možnosti za pogovor z varuhom ali njegovimi namestniki.

Ta oblika dela omogoča, da delujemo za celotno območje države, ker glede na naravo institucije varuha ni mogoče vzpostavljanje organizacijskih enot v drugih mestih. Po odzivu posameznikov, ki se udeležujejo pogovorov, ocenjujemo, da je tak način dela za ljudi zelo zanimiv. Posebej so zadovoljni, da jim ni treba zaradi pogovora v Ljubljano, ker si s tem prihranijo čas in stroške.

Dosedanje izkušnje kažejo, da imajo obiski posameznih mest zelo velik odmev v kraju, v katerem potekajo pogovori. Ugotavljamo, da naši obiski preventivno vplivajo na delo državnih in lokalnih organov. Ob teh obiskih nam uspe odpraviti del problemov, zaradi katerih se je posameznik obrnil na varuha. Tako lahko takoj posredujemo pri državnem organu oziroma pri organu lokalne samouprave v obiskanem kraju. Obiski so pomembni tudi zaradi seznanjenja ljudi s pristojnostmi varuha.

Pri poslovanju zunaj sedeža namenjamo posebno pozornost medijem. Zato v kraju obiska vedno organiziramo novinarsko konferenco, na kateri opozorimo na večje kršitve in nepravilnosti, ki so jih storili državni in drugi organi v obiskanem kraju.

V letu 1995 smo obiskali Mursko Soboto, Novo Gorico, Maribor, Novo mesto in Koper. Vsak obisk smo napovedali v javnih glasilih. Vse, ki so se želeli udeležiti pogovora z varuhom, smo povabili, naj to sporočijo našemu uradu. Tako smo lahko vsakomur določili čas za pogovor in se izognili nepotrebni gneči in čakanju. V vseh krajih, ki smo jih obiskali, je bil odziv zelo velik. Opravljenih je bilo od 25 do 30 pogovorov, razen v Mariboru, kjer je na pogovor prišlo 95 ljudi.

Struktura problematike, s katero so se na nas obračali posamezniki na pogovorih zunaj sedeža, je enaka problematiki, ki nastopa v pobudah, poslanih na naš naslov. Posebej izstopajo problemi glede prepočasnega reševanja zadev pred sodišči in upravnimi organi, problemi kršitev pravic delavcev, socialni problemi in problemi, ki so povezani z osamosvojitvijo Slovenije (državljanstvo, tujci, vojaške pokojnine in drugo).

Zaradi izjemnega zanimanja ljudi je obisk v Mariboru trajal kar tri dni.V tem času smo obiskali tudi Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec, zapore v Mariboru in Dom upokojencev Danice Vogrinec. Seznanili smo se z bivalnimi razmerami varovancev v Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec in v Domu upokojencev Danice Vogrinec. Opravili smo tudi pogovor z enim izmed varovancev Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec, ki se je že prej obrnil na nas s pobudo, in več pogovorov z varovanci v domu starejših.

Podatki kažejo, da se na teh obiskih dve tretjini razgovorov s pobudniki nanaša na svetovanje in pomoč, kako naj rešijo problem. Pri nekaterih pogovorih ugotovimo, da zadeva ne spada v pristojnost varuha. Tudi v takih primerih skušamo z nasvetom pomagati pobudniku.

Na pogovore prihajajo številni posamezniki, ki imajo že vloženo pobudo pri varuhu in želijo podrobneje razložiti svojo pobudo na pogovoru ali jih zanima zgolj informacija o njeni obravnavi. Še več pa je takih, ki pobude še niso vložili. Mnogi od njih želijo le nasvet. Približno tretjina pogovorov pa se konča z novo pobudo za obravnavo pri varuhu.

Glede na pozitivne izkušnje s pogovori zunaj sedeža poslovanja bomo še hodili na obiske po Sloveniji, zlasti po regijskih središčih.

Kot posebno obliko poslovanja zunaj sedeža naj navedemo tudi obiske zaporov. Razen zapora v Mariboru smo obiskali tudi zapore v Ljubljani in na Dobu ter prevzgojni dom za mladoletnike v Radečah. Obiski so bili namenjeni ogledu prostorov in seznanjanju z bivalnimi razmerami obsojencev in pripornikov. Pogovarjali smo se tudi z obsojenci in priporniki, ki so to želeli brez navzočnosti drugih oseb.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.