Natisni vsebino

2.4. Zaposleni

Zaposleni

Z zakonom o varuhu človekovih pravic je predvideno, da varuh začne delati, ko so med drugim izpolnjeni kadrovski pogoji za delo službe. Po imenovanju namestnikov varuha v državnem zboru so bila razpisana ključna delovna mesta. Imenovana sta bila generalni sekretar varuha kot vodja službe varuha in vodja kabineta varuha. S 1. januarjem 1995 - dnem, ko je varuh uradno pričel svoje delo - so bili v uradu varuha poleg varuha in treh namestnikov zaposleni trije uslužbenci, s 1. aprilom 1995 je bilo zaposlenih šest, s 1. oktobrom 1995 dvanajst. Na dan 31. decembra 1995 pa je bilo v uradu varuha brez varuha in namestnikov od 20 sistemiziranih delovnih mest zasedenih 12, od česar je bilo 8 uslužbencev z visoko, 2 z višjo in 2 s srednjo strokovno izobrazbo, in sicer 2 funkcionarja, 4 višji upravni delavci, 3 upravni delavci, 1 administrativni delavec ter 2 pripravnika. V tabeli 2.4.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradu po stopnji strokovne izobrazbe v letu 1995 (varuh in namestniki varuha niso všteti).
 

Tabela 2.4.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe

Datum

Število zaposlenih

Stopnja strokovne izobrazbe

Visoka

Višja

Srednja

1.1.1995

3

1

1

1

1.4.1995

6

3

1

2

1.7.1995

11

7

2

2

1.10.1995

12

8

2

2

31.12.1995

12

8

2

2Zakon daje varuhu sicer možnost, da imenuje svetovalce in druge strokovnjake v službi varuha za določen čas izmed uslužbencev v državnih organih. Glede na sedanjo kadrovsko zasedbo v državnih organih je tako kadrovanje nerealno. Uslužbenci so bili izbrani na podlagi objav in javnih razpisov, pri čemer so ob izpolnjevanju razpisnih pogojev imeli pri izbiri prednost kandidati z izkušnjami v državni upravi ali pravosodju.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.