Natisni vsebino

Poslanica ob dnevu človekovih pravic

08.12.2001 14:35
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Govori


Nepriznavanje življenja vsakemu posamezniku, enakemu in drugačnemu, je v imenu nekih višjih državnih ciljev pripeljalo do druge svetovne vojne in do množičnih iztrebljanj celih ljudstev. To se je počelo tudi v imenu varnosti lastnega naroda ne oziraje se na druge narode ali posameznike.

Človekove pravice so enake za vse ne glede na raso, vero, nacionalno, spolno ali pripadnost kateri drugi skupini! Postavljanje lastnih pravic nad pravice drugih ali njih popolna ignoranca, vedno vodi v to, da čez leta ali desetletja izkopavamo kosti neznanih ljudi, ki so jih močnejši v nekem zgodovinskem trenutku določili za oviro lastni varnosti in razvoju. Preprečiti ponavljanje takih strahot je bilo osnovno vodilo Združenih narodov pri oblikovanju in sprejetju Deklaracije o človekovih pravicah. In je aktualno še danes.

Vsak posameznik lahko že z odnosom samega do sebe in do bližnjih pripomore, da se to ne bi ponavljalo in da bi bilo v prihodnje manj ljudskih stisk in manj kršenja človekovih pravic - z učenjem in udejanjanjem strpnosti do drugih in drugačnih, z dejanskim, ne zgolj verbalnim priznavanjem pravice do življenja in razvoja vsakemu, naj je še tako drugačen in ne sodi v naše predstave, z iskanjem kompromisov pri skupnem reševanju problemov, ki nas tarejo.

In po drugi strani lahko k večji varnosti naših pravic pripomoremo s stalnim nadzorom dela državnih in drugih institucij, ki morajo delati v dobro ljudi. Tu se posebej izpostavlja vloga varuha, medijev, nevladnih organizacij, javnosti, da z željo po izboljšavah opozarjamo na nepravilnosti v ravnanju državnih organov in na družbene anomalije, ki posegajo v pravice ljudi.

Varuh sme in mora nadzorovati, ne more pa opravljati neopravljenega dela namesto drugih. V prihodnje se bom s sodelavci še bolj zavzemal, da bodo te inštitucije opravljale vlogo, ki jo morajo: delati v dobro državljanov. Zavzemal se bom tudi za sprejetje nacionalne strategije varovanja človekovih pravic, ki bo med drugim vsebovala izobraževanje za človekove pravice, saj lahko samo ljudje z informacijami o pravicah le-te tudi varujejo.

V želji, da bomo znali vzgojiti sebe in generacije za nami za spopadanje s težavami, za pripravljenost na sodelovanje in za pomaganje pomoči potrebnim, vam želim vse najbolje ob prazniku vseh ljudi in v prihajajočih letih.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.