Natisni vsebino

Bilten Varuha

Brezplačni bilten Varuh - kako zavarovati svoje pravice je nastal z namenom zmanjševati potencialne kršitve z ozaveščanjem, izobraževanjem in obveščanjem ljudi o njihovih pravicah in načinih za odpravljanje krivic.

Namenjen je predvsem tistim, ki imajo slabši dostop do množičnih medijev in sodobnih tehnologij, pa tudi skupinam, ki jih z običajnimi komunikacijskimi orodji in praksami ne zmoremo doseči, ter vsem zainteresiranim, ki se želijo o zadevah povezanih s pravicami seznanjati tudi na ta način.

Osnovni cilj biltena je opolnomočati ljudi, da se bodo zavedali svojih pravic, se zanje zavzemali in jih znali tudi varovati. Z biltenom skušamo

  • obveščati o pravicah,
  • predstavljati zakonske poti in načine za reševanje težav in odpravo krivic,
  • z namenom izboljšav opozarjati na pomanjkljivosti v delovanju državnega ustroja in
  • ljudem njihove pravice predstaviti kot nekaj osnovno njihovega 
  • prispevati k zmanjševanju kršitev.  

Prva številka je izšla na dan človekovih pravic 10. decembra 2003.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt