Natisni vsebino

Resolved cases by individual departments

Annual Report 2001 - Statistics

Resolved cases by individual departments

Table 3.3.6. shows classifications of resolved cases by departments (the classification by departments was carried out in accordance with the Government Act) in 2001. Individual cases are classified into an appropriate department on the basis of the nature of the problem, which prompted people to turn to the ombudsman. 

The table clearly shows that the largest shares of cases resolved in 2001 fall under the departments of:

  • justice (1.085 complaints or 34.64 per cent);
  • labour, the family and social affairs (639 complaints or 20.40 per cent); and
  • environment (423 complaints or 13.51 per cent of all cases resolved).

The number of resolved cases in 2001, including departments whose share of all concluded cases in 2001 is at least one per cent, showed the greatest decrease with regard to 2000 in the following departments:

  • finance: from 129 to 62, which is a 51.9 per cent decrease; and
  • health: from 135 to 114, which is a 15.6 per cent decrease.

Table 3.3.6.

DEPARTMENT

RESOLVED CASES

Index

(01/00)

 

2000

2001

 

Number

Share

Number

Share

1. Labour, the family and social affairs

620

18,01 %

639

20,40 %

103,1

2. Economic relations and development

28

0,81 %

15

0,48 %

53,6

3. Finance

129

3,75 %

62

1,98 %

48,1

4. Economy

15

0,44 %

20

0,64 %

133,3

5. Agriculture, forestry, food

26

0,76 %

14

0,45 %

53,9

6. Culture

14

0,41 %

3

0,10 %

21,4

7. Internal affairs

301

8,74 %

325

10,38 %

108,0

8. Defence

43

1,25 %

47

1,50 %

109,3

9. Environment

467

13,56 %

423

13,51 %

90,6

10. Justice

1259

36,57 %

1085

34,64 %

86,2

11. Transport and communications

34

0,99 %

21

0,67 %

61,8

12. Education and sport

52

1,51 %

47

1,50 %

90,4

13. Health

135

3,92 %

114

3,64 %

84,4

14. Science and technology

1

0,03 %

1

0,03 %

100,0

15. Foreign affairs

25

0,73 %

7

0,22 %

28,0

16. Government services

30

0,87 %

11

0,35 %

36,7

17. Local government

38

1,10 %

41

1,31 %

107,9

18. Others

226

6,56 %

257

8,21 %

113,7

TOTAL

3.443

100,00 %

3.132

100,00 %

91,0

 

 

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve po resorjih

Tabela 4.4.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po resorjih v letu 2001. Posamezno zadevo razvrščamo v ustrezni resor glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha.

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 2001 nanašalo na resorje:

  • pravosodja (1.085 zadev oziroma 34,64 odstotka);
  • dela, družine in socialnih zadev (639 zadev oziroma 20,40 odstotka) ter
  • okolja in prostora (423 zadev oziroma 13,51 odstotka vseh zaključenih zadev).

Število odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 se je vključujoč resorje, katerih delež med vsemi zaključenimi zadevami v letu 2001 je vsaj en odstotek, najbolj zmanjšalo pri naslednjih resorjih:

  • finance: s 129 na 62, kar je 51,9-odstotno zmanjšanje, ter
  • zdravstvo: s 135 na 114, kar je 15,6-odstotno povečanje. 

Tabela 4.4.8.

RESOR

ZAKLJUČENE ZADEVE

Indeks (01/00)

2000

2001

Število

Delež

Število

Delež

1. Delo, družina in socialne zadeve

620

18,01 %

639

20,40 %

103,1

2. Ekonomski odnosi in razvoj

28

0,81 %

15

0,48 %

53,6

3. Finance

129

3,75 %

62

1,98 %

48,1

4. Gospodarstvo

15

0,44 %

20

0,64 %

133,3

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana

26

0,76 %

14

0,45 %

53,9

6. Kultura

14

0,41 %

3

0,10 %

21,4

7. Notranje zadeve

301

8,74 %

325

10,38 %

108,0

8. Obramba

43

1,25 %

47

1,50 %

109,3

9. Okolje in prostor

467

13,56 %

423

13,51 %

90,6

10. Pravosodje

1259

36,57 %

1085

34,64 %

86,2

11. Promet in zveze

34

0,99 %

21

0,67 %

61,8

12. Šolstvo in šport

52

1,51 %

47

1,50 %

90,4

13. Zdravstvo

135

3,92 %

114

3,64 %

84,4

14. Znanost in tehnologija

1

0,03 %

1

0,03 %

100,0

15. Zunanje zadeve

25

0,73 %

7

0,22 %

28,0

16. Vladne službe

30

0,87 %

11

0,35 %

36,7

17. Lokalna samouprava

38

1,10 %

41

1,31 %

107,9

18 Ostalo

226

6,56 %

257

8,21 %

113,7

SKUPAJ

3.443

100,00 %

3.132

100,00 %

91,0

 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.