Natisni vsebino

Complaints processed

Annual Report 2001 - Statistics

Complaints processed

Table 3.3.2. shows data on the total number of complaints that were processed by the ombudsman in 2001 by individual area. As already mentioned, the group of complaints processed incorporates complaints opened in 2001, complaints brought forward from 2000, and cases reopened in 2001. 

The table shows that in 2001 a total of 3.619 complaints were processed, of which:

 • 3,304 complaints were opened in 2001 (91.3 per cent);
 • 187 complaints were brought forward from 2000 (5.2 per cent); and
 • 128 cases were reopened in 2001 (3.5 per cent of all complaints processed).

The area of court and police procedures (28.76 per cent), the area of administrative affairs (16.6 per cent) and the area of other matters (15.58 per cent) account for the largest shares of complaints processed in 2001. The table below shows in greater detail the number of complaints processed in 2001 by individual area.

Table 3.3.2.

AREA OF OMBUDSMAN'S WORK

COMPLAINTS BEING PROCESSED

Processed by area

Opened 2001

Brought forward from 2000

Reopened cases

Total

1. Constitutional rights

86

3

1

90

2,49 %

2. Restriction of personal freedom

190

11

5

206

5,69 %

3. Social security

472

42

35

549

15,17 %

4. Labour relations

202

4

7

213

5,89 %

5. Administrative affairs

523

48

20

591

16,33 %

6. Court and police procedures

941

56

44

1041

28,76 %

7. Environment

130

11

2

143

3,95 %

8. Public services

67

0

1

68

1,88 %

9. Housing matters

150

2

2

154

4,26 %

10. Others

543

10

11

564

15,58 %

TOTAL

3.304

187

128

3.619

100,00 %


Table 3.3.3 shows a comparison of the numbers of complaints processed by the ombudsman by individual area in the period between 1995 and 2001.

The table shows that relative to 2000, 0.3 per cent less complaints were processed in 2001. The number of complaints processed decreased most significantly in the following areas:

 • administrative affairs: from 675 to 591 complaints, which is an decrease of as much as 12.45 per cent; and
 • court and police procedures: from 1179 to 1041, which is a 11.7 per cent decrease.

Figure 3.3.2. shows the shares of complaints processed by the ombudsman by individual area in 2001. 

Table 3.3.3.

AREA OF OMBUDSMAN'S WORK

COMPLAINTS BEING PROCESSED

Index

(01/00)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

1. Constitutional rights

37

1,6%

63

1,6%

54

1,4%

65

1,6%

53

1,3%

38

1,0%

90

2,5 %

236,84

2. Restriction of personal freedom

74

3,1%

200

5,0%

179

4,6%

260

6,5%

227

5,6%

217

6,0%

206

5,7 %

94,93

3. Social security

251

10,7%

469

11,8%

528

13,7%

487

12,2%

478

11,7%

493

13,6%

549

15,2 %

111,36

4. Labour relations

125

5,3%

157

3,9%

181

4,7%

246

6,2%

233

5,7%

180

5,0%

213

5,9 %

118,33

5. Administrative affairs

565

24,0%

868

21,8%

855

22,2%

852

21,4%

831

20,4%

675

18,6%

591

16,3 %

87,55

6. Court and police procedures

478

20,3%

1.036

26,0%

1.086

28,2%

1.073

27,0%

1.118

27,4%

1179

32,5%

1041

28,8 %

88,30

7. Environment

61

2,6%

122

3,1%

119

3,1%

83

2,1%

121

3,0%

108

3,0%

143

4,0 %

132,41

8. Public services

27

1,1%

49

1,2%

38

1,0%

46

1,2%

84

2,1%

45

1,2%

68

1,9 %

151,11

9. Housing matters

204

8,7%

264

6,6%

178

4,6%

185

4,6%

141

3,5%

130

3,6%

154

4,3 %

118,46

10. Others

530

22,5%

753

18,9%

636

16,5%

  683

17,2%

788

19,3%

565

15,6%

564

15,6 %

99,82

TOTAL

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

 3.980  

100%

4.074

100%

3.630

100%

3.619

100 %

99,70


Figure 3.3.2.

 

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zadeve v obravnavi

V tabeli 4.4.2. so prikazani podatki o skupnem številu zadev v obravnavi pri varuhu v letu 2001 po posameznih področjih dela. Kot smo že navedli, so med zadeve v obravnavi vključene zadeve, odprte na podlagi pobud v letu 2001, prenesene zadeve v obravnavo iz leta 2000 in ponovno odprte zadeve v letu 2001.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2000 skupaj obravnavanih 3619 zadev, od tega:

 • 3.304 zadev, odprtih v letu 2001 (91,3 odstotka);
 • 187 zadev, prenesenih v obravnavanje iz leta 2000 (5,2 odstotka), in
 • 128 ponovno odprtih zadev v letu 2001 (3,5 odstotka vseh obravnavanih zadev).

Največ zadev je bilo v letu 2001 obravnavanih s področij:

 • sodnih in policijskih postopkov (1.041 zadev oziroma 28,76 odstotka);
 • ostalih zadev (564 zadev oziroma 15,58 odstotka) ter
 • socialne varnosti (549 zadev oziroma 15,17 odstotka).

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letu 2001 po posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli.

Tabela 4.4.2.

PODROČJE DELA

ŠTEVILO ZADEV V OBRAVNAVI

Delež po področjih dela

Odprte zadeve v 2001

Prenos zadev iz 2000

Ponovno odprte zadeve v 2001

Skupaj zadeve v obravnavi

1. Ustavne pravice

86

3

1

90

2,49 %

2. Omejitve osebne svobode

190

11

5

206

5,69 %

3. Socialna varnost

472

42

35

549

15,17 %

4. Delovnopravne zadeve

202

4

7

213

5,89 %

5. Upravne zadeve

523

48

20

591

16,33 %

6. Sodni in policijski postopki

941

56

44

1041

28,76 %

7. Okolje in prostor

130

11

2

143

3,95 %

8 . Gospodarske javne službe

67

0

1

68

1,88 %

9. Stanovanjske zadeve

150

2

2

154

4,26 %

10. Ostalo

543

10

11

564

15,58 %

SKUPAJ

3.304

187

128

3.619

100,00 %Primerjava med številom zadev v obravnavi po posameznih področjih dela varuha v obdobju 1995-2001 je prikazana v tabeli 4.4.3.

Iz tabele 4.4.3. izhaja, da je bilo v letu 2001 glede na leto 2000 v obravnavi 0,3 odstotka manj zadev (3.630 zadev v letu 2000 in 3.619 v letu 2001). Število zadev v obravnavi se je glede na leto 2000 najbolj zmanjšalo na področjih:

 • upravnih zadev: s 675 na 591 zadev, kar je 12,45-odstotno zmanjšanj ter
 • sodnih in policijskih postopkih: : s 1179 na 1041 zadev, kar je 11,7-odstotno zmanjšanje.

Tabela 4.4.3.

PODROČJE DELA

ZADEVE V OBRAVNAVI

Indeks

(01/00)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

63

1,6%

54

1,4%

65

1,6%

53

1,3%

38

1,0%

90

2,5 %

236,84

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

200

5,0%

179

4,6%

260

6,5%

227

5,6%

217

6,0%

206

5,7 %

94,93

3. Socialna varnost

251

10,7%

469

11,8%

528

13,7%

487

12,2%

478

11,7%

493

13,6%

549

15,2 %

111,36

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

157

3,9%

181

4,7%

246

6,2%

233

5,7%

180

5,0%

213

5,9 %

118,33

5. Upravne zadeve

565

24,0%

868

21,8%

855

22,2%

852

21,4%

831

20,4%

675

18,6%

591

16,3 %

87,55

6. Sodni in polic. postopki

478

20,3%

1.036

26,0%

1.086

28,2%

1.073

27,0%

1.118

27,4%

1179

32,5%

1041

28,8 %

88,30

7. Okolje in prostor

61

2,6%

122

3,1%

119

3,1%

83

2,1%

121

3,0%

108

3,0%

143

4,0 %

132,41

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

49

1,2%

38

1,0%

46

1,2%

84

2,1%

45

1,2%

68

1,9 %

151,11

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

264

6,6%

178

4,6%

185

4,6%

141

3,5%

130

3,6%

154

4,3 %

118,46

10. Ostalo

530

22,5%

753

18,9%

636

16,5%

683

17,2%

788

19,3%

565

15,6%

564

15,6 %

99,82

SKUPAJ

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

3.980

100%

4.074

100%

3.630

100%

3.619

100 %

99,70

 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.