Natisni vsebino

Registered complaints (comparison 1996/1995)

Annual Report 1996 - Statistics

Registered complaints (comparison 1996/1995)

In 1996 the office received 2,513 complaints as compared to 2,352 in 1995.
Table 3.3.1 shows the number of complaints received in 1995 and 1996 by individual area.

The largest increase in complaints in 1996 was in the area of court and police procedures and limitation of personal freedom. There were fewer complaints relating to housing and labour relations and fewer miscellaneous complaints (Section 10. Others); this is mainly because complaints lodged were clearer and could thus be accurately classified.

Table 3.3.1

AREAS OF OMBUDSMAN’S WORK

 

1995

1996

Index

(96/95)

Registered complaints

 

Share

Registered complaints

Share

1. Constitutional rights

37

1,6%

37

1,5%

 

100,0

2. Restriction of personal freedom

74

3,1%

145

5,8%

 

195,9

3. Social security

251

10,7%

302

12,0%

 

120,3

4. Labour relations

125

5,3%

88

3,5%

70,4

5. Administrative affairs

565

24,0%

 521

20,7%

92,2

6. Court and police procedures

478

20,3%

761

30,3%

 

159,2

7. Environment

61

2,6%

75

3,0%

 

123,0

8. Commercial public services

27

1,1%

33

1,3%

 

122,2

9. Housing matters

204

8,7%

141

5,6%

69,1

10. Others

530

22,5%

410

16,3%

 

77,4

TOTAL            

 

2.352

100,0%

2.513

 

100,0%

 

106,8


Figure 3.3.1

 

Prejete pobude (primerjava 1996/1995)

V tabeli 3.3.1. je prikazana primerjava med številom prejetih pobud v letih 1995 in 1996 po posameznih področjih dela varuha. Tako je bilo na varuha od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996 (brez upoštevanja nezaključenih pobud iz leta 1995 in ponovno odprtih zadev v letu 1996) naslovljenih skupaj 2.513 pobud (v 1995. letu 2.352 pobud).
   
Najbolj se je število oziroma delež prejetih pobud v letu 1996 povečal na področju sodnih in policijskih postopkov, kjer se je število povečalo s 478 na 761, kar v letu 1996 pomeni 30,3 odstotka vseh vloženih pobud (v letu 1995 je bilo teh pobud 20,3 odstotka) ter na področju omejitve osebne svobode, kjer se je število povečalo s 74 na 145 (95,9-odstotno povečanje).

V letu 1996 je bilo prejetih manj pobud s področja stanovanjskih in delovnopravnih zadev. Zmanjšal se je tudi pripad pobud, ki se jih vsebinsko ne da uvrstiti v nobeno izmed devetih področij dela varuha (področje 10. Ostalo); predvsem zato, ker so bile vložene pobude bolj jasne in jih je bilo tako mogoče razvrstiti.

Primerjava med številom prejetih pobud v letih 1995 in 1996 po posameznih področjih dela je grafično prikazana v sliki 3.3.1.

Tabela 3.3.1.

PODROČJE DELA

LETO 1995

LETO 1996

Indeks

(96/95)

Prejete pobude

Delež

Prejete pobude

Delež

 

 


1. Ustavne pravice


37


1,6%


37


1,5%

 

 

100,0

 

 


2. Omejitve osebne svobode


74


3,1%


145


5,8%

 

 

195,9


3. Socialna varnost


251


10,7%


302


12,0%

 

 

120,3


4. Delovnopravne zadeve


125


5,3%


88


3,5%

 

 

70,4


5. Upravne zadeve


565


24,0%


521


20,7%

 

 

92,2


6.Sodni in policijski postopki


478


20,3%


761


30,3%

 

 

159,2

 

 

 

 


7. Okolje in prostor


61


2,6%


75


3,0%

 

 

123,0

 

 

 

 

 

 


8. Gospodarske javne službe

 

 

 

 

 

 

27


1,1%


33


1,3%

 

 

122,2


9.Stanovanjske zadeve


204


8,7%


141


5,6%

 

 

69,1

 10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

 

17,4

SKUPAJ

2.352

100,0%

2.513

100,0%

 

106,8

 
Slika 3.3.1.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.