Natisni vsebino

Processing of complaints by areas of work

Annual Report 1996 - Statistics

Processing of complaints by areas of work

In 1996 a total of 3,981 complaints were processed:

  • 2,513 complaints received between 31 January 1996 and 31 December 1996
  • 477 complaints brought forward from 1995
  • 991 cases reopened in 1996.

As at 31 December 1996 a total of 3,282 complaints were resolved, which represents 82.4 per cent of all complaints processed by the Ombudsman’s office in 1996.

Of the complaints dealt with in 1996 most related to the following areas:

  • court and police procedures (1,036 complaints), of which 570 related to civil procedures and 174 to the labour and social courts
  • administrative matters (868 complaints), of which 381 related to acquiring Slovenian citizenship.

Figure 3.3.3 shows complaints received in 1996, complaints brought forward from 1995 and cases from 1995 that were reopened in 1996.

Figure 3.3.3

 

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Obravnavanje pobud po področjih dela

V tabeli 3.3.4. so prikazani podatki o pobudah v obravnavi ter zaključenih pobudah v letu 1996 po posameznih področjih oziroma podpodročjih dela varuha.

V letu 1996 je bilo skupaj obravnavanih 3.981 pobud, in sicer:

  • 2.513 pobud, prejetih od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996
  • 477 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1995
  • 991 v letu 1996 ponovno odprtih zadev.

Na dan 31. decembra 1996 je bilo skupaj zaključenih 3.282 pobud, kar je 82,4 odstotka vseh pobud, ki so bile pri varuhu v obravnavi v letu 1996. 

Med pobudami, ki smo jih obravnavali v letu 1996, je bilo največ pobud s področij:

  • sodnih in policijskih postopkov (1.036 pobud), od tega 570 pobud s področja civilnih postopkov in 174 s področja postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči ter 
  • upravnih zadev (868 pobud), od tega 381 pobud v zvezi s pridobitvijo državljanstva R Slovenije.

Tabela 3.3.4.

PODROčJE DELA VARUHA

 

Število pobud v obravnavi v letu 1996

Število zaključenih pobud v letu 1996

Delež zaključenih pobud


Prejete 1996


Prenos iz leta 1995


Ponovno odprte zadeve


Skupaj


Prejete 1996


Prenos iz leta 1995


Ponovno odprte zadeve


Skupaj

1. Ustavne pravice (skupaj)

37

15

11

63

29

14

11

54

85,7%

1.1 Pravice otrok

5

2

0

7

4

2

0

6

85,7%

1.2 Pravice manjšin

0

2

1

3

0

2

1

3

100,0%

1.3 Enake možnosti

8

2

1

11

7

2

1

10

90,9%

1.4 Etika javne besede

3

1

2

6

3

1

2

6

100,0%

1.5 Zbiranje in združevanje

0

1

0

1

0

1

0

1

100,0%

1.6 Varnostne službe

1

0

2

3

0

0

2

2

66,7%

1.7 Varstvo osebnih podatkov

6

1

5

12

3

1

5

9

75,0%

1.8 Ostalo

14

6

0

20

12

5

0

17

85,0%

2. Omejitve osebne svobode (skupaj)

145

14

41

200

115

10

40

165

82,5%

2.1 Priporniki

29

6

15

50

25

4

14

43

86,0%

2.2 Obsojenci

99

8

18

125

78

6

18

102

81,6%

2.3 Psihiatrični bolniki

12

0

8

20

10

0

8

18

90,0%

2.4 Vojaki

1

0

0

1

0

0

0

0

0%

2.5 Mladinski domovi

2

0

0

2

1

0

0

1

50,0%

2.6 Ostalo

2

0

0

2

1

0

0

1

50,0%

3. Socialna varnost (skupaj)

302

49

118

469

225

33

116

374

79,7%

3.1 Pokojninsko zavarovanje

71

21

32

124

48

7

30

85

68,5%

3.2 Invalidsko zavarovanje

40

6

18

64

31

6

18

55

85,9%

3.3 Zdravstveno zavarovanje

16

1

5

22

8

1

5

14

63,6%

3.4 Zdravstveno varstvo

17

3

3

23

13

2

3

18

78,3%

3.5 Socialno varstvo

149

18

55

222

120

17

55

192

86,5%

3.6 Ostalo

9

0

5

14

5

0

5

10

71,4%

4. Delovnopravne zadeve                  (skupaj)

88

27

42

157

55

27

42

124

79,0%

4.1 Delovno razmerje

43

11

24

78

2

11

24

64

82,1%

4.2 Brezposelnost

26

10

14

50

17

10

14

41

82,0%

4.3 Delavci v državnih organih

12

4

3

19

4

4

3

11

57,9%

4.4 Ostalo

7

2

1

10

5

2

1

8

80,0%      

5. Upravne zadeve (skupaj)

521

147

200

868

402

118

197

717

82,6%

5.1 Državljanstvo

200

59

122

381

179

50

122

351

92,1%

5.2 Tujci

55

15

22

92

45

12

22

79

85,9%

5.3 Denacionalizacija

66

19

12

97

49

18

12

79

81,4%

 

5.4 Premoženjsko-pravne zadeve

18

2

0

20

9

2

0

11

55,0%

5.5 Davki

38

8

10

56

27

7

10

44

78,6%

5.6 Carine

2

1

4

7

2

1

4

7

100,0%

5.7 Upravni postopki

126

39

21

186

83

25

18

126

67,7%

5.8 Družbene dejavnosti

11

4

5

20

5

3

5

13

65,0%

5.9 Ostalo

5

0

4

9

3

0

4

7

77,8%

6. Sodni in policijski postopki (skupaj)

761

81

194

1.036

562

69

193

824

79,5%

6.1 Policijski postopki

66

3

13

82

41

3

13

57

69,5%

6.2 Predsodni postopki

13

3

7

23

9

3

7

19

82,6%

6.3 Kazenski postopki

55

5

13

73

51

5

13

69

94,5%

6.4 Civilni postopki

421

52

97

570

307

44

96

447

78,4%

6.5 Postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči

126

10

38

174

96

9

38

143

82,2%

6.6 Postopek o prekrških

28

1

14

43

18

1

14

33

76,7%

6.7 Upravni sodni postopek

28

3

6

37

22

3

6

31

83,8%

6.8 Ostalo

24

4

6

34

18

1

6

25

73,5%

7. Okolje in prostor (skupaj)

75

25

22

122

47

18

21

86

70,5%

7.1 Posegi v okolje

31

10

11

52

21

7

10

38

73,1%

 

7.2 Urejanje prostora

32

13

8

53

20

9

8

37

69,8%

7.3 Ostalo

12

2

3

17

6

2

3

11

64,7%

8.1 Komunalno gospodarstvo

9

1

0

10

5

1

0

6

60,0%

8.2 Komunikacije

20

2

6

28

16

2

6

24

85,7%

8.3 Energetika

1

0

1

2

0

0

1

1

50,0%

8.4 Promet

1

1

1

3

1

0

1

2

66,7%

8.5 Koncesije

0

2

1

3

0

2

1

3

100,0%

8.6 Ostalo

2

0

1

3

2

0

1

3

100,0%

9. Stanovanjske zadeve                     (skupaj)

141

29

94

264

108

24

91

223

84,5%

9.1 Stanovanjska razmerja

108

26

83

217

84

21

80

185

85,3%

9.2 Stanovanjsko gospodarstvo

22

3

11

36

16

3

11

30

83,3%

9.3 Ostalo

11

0

0

11

8

0

0

8

72,7%

10. Ostalo

 

410

84

259

753

353

69

254

676

89,8%

S K U P A J

 

2.513

477

991

3.981

1.920

387

975

3.282

82,4%

 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.