Natisni vsebino

Justifiability of complaints

Annual Report 1996 - Statistics

Justifiability of complaints

Table 3.3.6 shows complaints resolved in 1996 in terms of the justifiability of complaints lodged with the ombudsman. Of the 3,282 complaints lodged in 1996, 856 were justified or partly justified, which is 26.1 per cent of all complaints which the ombudsman completed processing in 1996. We found that the share of justified complaints remained pretty much unchanged (in 1995 26.0 per cent of completed complaints were justified or partly justified, and in 1996, 26.1 per cent).

If we compare these figures with figures from other countries we find that this is a comparatively high percentage of justified complaints, especially because of unreasonably long procedures. A decision outside the legal deadline in administrative procedures or outside a reasonable deadline in court procedures (a few years) means that the lodging of complaint with the Ombudsman is justified.

Figure 3.3.6 shows a review of complaints concluded in 1996 with regard to their justifiability.

Table 3.3.6

JUSTIFICATION OF THE COMPLAINTS

1995

1996

Index

(96/95)


No.


Share

 
No.

 
Share

1. OUTSIDE OMBUDSMAN’S JURISDICTION

214

11,4%

461

14,0%

215,4

2. NO BASIS FOR PROCESSING (total)

970

51,7%

1.644

50,1%

169,5

      2.1    No basis for processing

269 

14,3%

429

13,1%

159,5

      2.2    Early

138 

7,4%

200

6,1%

144,9

      2.3    Late

10 

0,5%

13

0,4%

130,0

      2.4    Insulting, anonymous

14 

0,7%

23

0,7%

164,3

      2.5    Obviously unjustified

106 

5,7%

64

1,9%

60,4

      2.6    Incomplete application

44 

2,3%

44

1,3%

100,0

      2.7    Lack of co-operation by the plaintiff

67 

3,6%

157

4,8%

234,3

      2.8    Case still in procedure

175 

9,3%

438

13,3%

250,3

      2.9    No legal measures taken

22 

1,2%

48

1,5%

218,2

      2.10 Affairs of minor importance

0 

0%

35

1,1%

/    

      2.11 Withdrawal of complaint

13 

0,7%

45

1,4%

346,2

      2.12 For information

112 

6,0%

148

4,5%

132,1

3. UNJUSTIFIED

204

10,9%

302

9,2%

148,0

4. PARTIALLY JUSTIFIED

118

6,3%

266

8,1%

225,4

5. JUSTIFIED

369

19,7%

590

18,0%

159,9

6. GROUNDS COULD NOT BE ESTABLISHED

0

0%

19

0,6%

/

TOTAL

1.875

100%

3.282

100,0%

175,0

 
Figure 3.3.6.

 

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Utemeljenost pobud

V tabeli 3.3.8. je prikazana razdelitev zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude pri varuhu. Med 3.282 takšnimi pobudami v letu 1996 je bilo 856 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 26,1 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1996 končan. Ugotavljamo, da je delež utemeljenih pobud ostal tako rekoč nespremenjen (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih pobud, v letu 1996 pa 26,1 odstotka). 

Če primerjamo navedene podatke s podatki, ki veljajo v drugih državah, ugotovimo, da je sorazmerno velik delež utemeljenih pobud, zlasti zaradi nerazumno dolgih postopkov. Odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih pomeni, da je vložitev pobude pri varuhu utemeljena.

Tabela 3.3.8.

UTEMELJENOST POBUDE

LETO 1995

LETO 1996

Indeks

(96/95)


Število


Delež


Število


Delež

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

214

11,4%

61

14,0%

215,4

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

970

51,7%

1.644

50,1%

169,5

       2.1    ni pogojev za obravnavo

269

14,3%

429

13,1%

159,5

       2.2    preuranjena

138

7,4%

200

6,1%

144,9

       2.3    prepozna

10

0,5%

13

0,4%

130,0

       2.4    žaljiva, anonimna

14

0,7%

23

0,7%

164,3

       2.5    očitno neutemeljena

106

5,7%

64

1,9%

60,4

       2.6    nepopolna pobuda

44

2,3%

44

1,3%

100,0

       2.7    nesodelovanje pobudnika

67

3,6%

157

4,8%

234,3

       2.8    zadeva še v postopku

175

9,3%

438

13,3%

250,3

       2.9    ni bilo uporabljeno pravno sredstvo

22

1,2%

48

1,5%

218,2

       2.10  manj pomembna zadeva

0

0%

35

1,1%

/    

       2.11  umik pobude

13

0,7%

45

1,4%

346,2

       2.12  v vednost

112

6,0%

148

4,5%

132,1

3. NEUTEMELJENA

204

10,9%

302

9,2%

148,0

4. DELNO UTEMELJENA

118

6,3%

266

8,1%

225,4

5. UTEMELJENA

369

19,7%

590

18,0%

159,9

6. UTEMELJEN. NI MOGOČE UGOTOVITI

0

0%

19

0,6%

/

SKUPAJ

1.875

100%

3.282

100,0%

175,0

 

Slika 3.3.9. prikazuje prikaz zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude.

Slika 3.3.9.

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.