Natisni vsebino

Complaints by stage of processing

Annual Report 1996 - Statistics

Complaints by stage of processing

Table 3.3.3 shows a comparison of the number of complaints processed in 1995 and 1996, by stage of processing at the end of the respective year.

It can be seen from the table that a total of 3,981 complaints were processed in 1996, which is 69.3 per cent higher than the number of complaints processed in 1995. By 31 December 1996 3,282 complaints were complete, in other words 82.4 per cent of all complaints processed in 1996. The number of complaints still undergoing processing (being processed or in the diary) was 699, or 17.6 per cent. In 164 cases we were still awaiting a response to our investigation or other stages of the process.

Table 3.3.3

STAGE OF PROCESSING OF COMPLAINTS

1995

(stage as at 31 December 1995)

1996

(stage as at 31 December 1996)

Index

(1996/95)

 


Number


Percentage


Number

 
Percentage

CONCLUDED

1.875

79,7%

3.282

82,4%

175,0

BEING PROCESSED

399

16,9%

535

13,4%

134,1

IN THE DIARY

78

3,3%

164

4,1%

210,3

TOTAL

2.352

100%

3.981

100%

169,3

 

 

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Pobude po stanju obravnavanja

V tabeli 3.3.3. je prikazana primerjava med številom pobud v obravnavi v letih 1995 in 1996 po stanju obravnavanja na dan 31. decembra 1995 oziroma 31. decembra 1996. Med pobudami, obravnavanimi v letu 1996, so vključene naslednje: 

  • prejete v letu 1996    
  • prenos iz leta 1995
  • ponovno odprte zadeve.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1996 skupaj v obravnavanju 3.981 pobud, kar je 69,3 odstotka več pobud, kot jih je bilo v obravnavi v letu 1995. Na dan 31. decembra 1996 je bilo zaključenih 3.282 oziroma 82,4 odstotka vseh v letu 1996 obravnavanih pobud, v postopku obravnave (v reševanju in v rokovniku) pa preostalih 699 pobud (17,6 odstotka), izmed katerih smo pri 164 pobudah pričakovali odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku (pobude v rokovniku).

Slika 3.3.3. prikazuje stanje obravnavanja pobud v letu 1996 (31. decembra 1996).

Tabela 3.3.3

STANJE OBRAVNAVANJA POBUD

LETO 1995

(stanje na 31.12.1995)

LETO 1996

(stanje na 31.12.1996)

Indeks

(96/95)

 

Število

Delež

Število

Delež

ZAKLJUČENE

1.875

79,7%

3.282

82,4%

175,0

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

134,1

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

210,3

SKUPAJ

2.352

100%

3.981

100%

169,3


Slika 3.3.3.

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.