Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pravice starejših kot ogledalo družbe 2010

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ob dnevu človekovih pravic 10. 12. 2010 na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravil na posvet in okroglo mizo Pravice starejših kot ogledalo družbe.

Z dogodkom je Varuh želel opozoriti na nekatera vprašanja, ki po njegovi oceni pomembno vplivajo na uresničevanje pravic, ki jih imajo starejši ljudje. Skupaj smo skušali opredeliti njihov položaj v naši družbi in iskati rešitve za v prihodnje.

Svoja stališča so predstavili naslednji posameznice in posamezniki ter predstavnice in predstavniki različnih institucij in civilne družbe:

  •     dr. Mateja Kožuh Novak, dr. med., Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS),
  •     dr. Ingrid Russi Zagožen, Varuh človekovih pravic RS,
  •     mag. Jure Markič, Varuh človekovih pravic RS,
  •     Janez Orehek, študent Fakultete za socialno delo,
  •     Rožca Šonc, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS),
  •     dr. Božidar Voljč, dr. med.,
  •     Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ),
  •     mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje (MZ),
  •     Aldo Ternovec, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS).


Posvet je odprla varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik. Po predstavitvi stališč je potekala okrogla miza. Podrobnosti najdete v priloženem programu.

Posvet in okroglo mizo je vodila mag. Bojana Cvahte, direktorica strokovne službe Varuha.

Varuh - brezplačni bilten Varuha človekovih pravic RS (št. 14, letnik 2011): Pravice starejših kot ogledalo družbe (PDF)

Plakat, ki je bil priloga biltenu

Natisni: