Projekti in promocija

Natisni vsebino

Zagovornik - glas otroka

Z namenom okrepitve otrok in mladostnikov v zadevah, ki se jih tičejo (v primerih, ko starši ne zmorejo ali ne morejo sodelovati – kolizija interesov) že od septembra 2005 deluje iniciativna delovna skupina najprej treh, kasneje več strokovnjakov – predstavnikov Varuha človekovih pravic, vladnih, nevladnih organizacij in otrok. Na podlagi analize stanja in ugotovitev, zbranih na strokovnem posvetu v aprilu 2006, je skupina sprejela odločitev, da najprej s pilotskim projektom pridobi odgovore na še odprta vprašanja in tako postavi temelje za umestitev zagovornika v zakonodajo.

Cilj pilotskega projekta je izdelati model programa Zagovornika otrokovih pravic, ki bi ga bilo mogoče tako po vsebinski kot organizacijski zasnovi vključiti v formalnopravni sistem in s tem zagotoviti njegovo implementacijo na nacionalni ravni. Model naj bi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah omogočal otrokom ustrezno aktivno sodelovanje v procesih odločanja.

Več podrobnosti o projektu, najdete na spletni strani Varuha za pravice otrok.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt