Natisni vsebino

Andres Delgado

Soočimo se z diskriminacijo !

Andres Delgado, Urad švedskega ombudsmana proti etnični diskriminaciji

G. Delgado je izkušen strokovnjak za različne naloge in dosežke ombudsmana znotraj posamičnih pritožb, pozitivnih akcijskih programov, razprav, informacij in usposabljanja ciljnih skupin. Kot strokovnjak se je udeležil različnih projektov in delovnih skupin na državni in mednarodni ravni. Velik del ombudsmanovih aktivnosti predstavlja dajanje pripomb na predloge vlade, predloženih v preučitev. To je proces, ki vključuje predložitev zakonodajnih in drugih predlogov v preučitev izbranim telesom. G. Delgado je bil strokovnjak ombudsmana pri enem od ključnih vladnih predlogov (SOU 2005:56 Det blågula glashuset), ki je imel za nalogo preučiti in predstaviti obstoječe raziskave in informacije na Švedskem o strukturni diskriminaciji na etnični ali verski osnovi, še posebej na trgu dela, stanovanjskem trgu, v množičnih medijih, političnem sistemu, pravnem sistemu, izobraževalnem sistemu in storitvah socialnovarstvenih služb. Je velik poznavalec področja diskriminacije, od pravnega okvira pa do administrativnih in statističnih zadev.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt