Natisni vsebino

Program posveta

Osnovne informacije o posvetu.

10.00

Uvodni nagovori

  • Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo TĂĽrk
  • Predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž Kavčič
  • Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik
  • Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman

10.40

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji, Stanka Intihar, Statistični urad Republike Slovenije

10.55

Nove oblike revščine, dr. Vesna Leskovšek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

11.10

Revščina ubija, Matjaž Hanžek, Urad Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj

11.25

Primerjava relativne revščine in materialne deprivacije, dr. Nada Stropnik, Inštitut za
ekonomska raziskovanja

11.40

Prizadevanja vlade in ministrstva pri preprečevanju revščine, mag. Sašo Stikoviæ, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve

12.00

Revščina kot kršitev človekovih pravic, mag. Bojana Cvahte, Varuh človekovih pravic RS
Primeri iz prakse varuha človekovih pravic, dr. Ingrid Russi Zagožen, Varuh človekovih pravic RS

12.20

Obvladovanje in preprečevanje revščine med invalidi, Boris šuštaršič, Državni svet RS
Revščina in zdravje, Peter Požun, Državni svet RS

12.40

razprava

13.15

odmor za kosilo

14.45

Revščina in družbena odgovornost, prof. ddr. Matjaž Mulej, Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti

15.00

Obraz revščine, dr. Andreja Črnak Meglič, Inštitut za socialno varstvo RS

15.15

Revščina in starejši, Mateja Kožuh Novak, Zveza društvo upokojencev Slovenije

15.30

Prostovoljstvo – izraz medsebojne solidarnosti, Tereza Novak, Slovenska filantropija

15.45

Društvo za pomoč brezposelnim v materialni stiski, Anica štuhec

16.00

Slovenski davek na človekoljubje, mag. Janez Pezelj, Rdeči križ Slovenije

16.15

Revščina – temeljna kršitev pravic in dostojanstva vsakega človeka, Imre Jerebic, Slovenska Karitas

16.30

Življenjski stil – brezdomec, Boris Kosec, Zavetišče za brezdomce v Ljubljani

16.45

Razprava in oblikovanje sklepnih ugotovitev in priporočil

18.00

Zaključek posveta

 

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.