Natisni vsebino

Vlasta Nussdorfer

Zagovorništvo otrok in mladostniikov

Vlasta Nussdorfer, Društvo beli obroč

PRISPEVEK NA TEMO ZAGOVORNIŠTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Kazenska zakonodaja, konkretno Zakon o kazenskem postopku je v 65. členu uvedla pooblaščenca mladoletnih oškodovancev. S seznama odvetnikov ga dobijo za čas od uvedbe kazenskega postopka dalje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Njihov namen je zaščita integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka.

Praksa je v vseh minulih letih pokazala, da obstajajo pooblaščenci, ki vestno in z vso odgovornostjo opravljajo svoje delo za mladoletnega oškodovanca, pa tudi taki, ki si zaslužijo kritiko in to upravičeno. Ko zvedo, da jim je sodišče naložilo to nalogo, se pogosto znajdejo pred težavo kdaj in kako priti z mladoletnikom v stik in kako mu pravzaprav pomagati. Velikokrat vstopajo prepozno, saj  so za otrokom mnoge travme, ki jim jih je prizadelo okolje, včasih pa celo najbližji. Če pride do kaznivega dejanja med družinskimi člani in je   storilec eden izmed staršev,  se  nemalokrat odvija prava drama med starši in otroki, ki so sprožili postopek. Če se drugi izmed staršev, ki ni storilec, ne postavi na stran lastnega otroka, mu ne verjame,  noče verjeti in ščiti storilca, ki je njegov partner, otrok zapade v hudo osebnostno stisko. Ne le, da mu je dejanje pustilo posledice, nove rane mu zadajajo najbližji. Znajde se v precepu kaj govoriti, koliko in ali sploh. Ko se začnejo z njim ukvarjati strokovnjaki, je nemalokrat že pod vplivom  najbližjih in se oddaljuje od prave resnice.
Pritiski nanj so lahko tako hudi, da postane ponovna žrtev postopka. Prav zato je namen pooblaščencev, da mu pri tem pomagajo. Pomembno je, da  bi se odvetniki zavedali kako pomembno vlogo igrajo. Z oškodovancem bi se morali dobiti takoj, ko jim sodišče sporoči, da ga zastopajo, mu predočiti celoten potek postopka in ga na razgovore, zaslišanja, morebitno izvedenstvo, pripraviti. Zato bi rabili dodatna znanja in usposobljenost, za kar si sicer o
Odvetniška zbornica v zadnjem času že prizadeva.

Zelo pomembno pa je, da zanj uveljavljajo tudi premoženjskopravni zahtevek. Če ta ni specificiran in primeren tako teži dejanja kot posledicam, kar je včasih tekom postopka težko ugotoviti, ga sodišče zavrne in z njim oškodovanca napoti na pot pravde. Ta pa se običajno niti ne začne, saj oškodovanci nimajo moči in sredstev, da bi  ta »boj« v pravdnem postopku nadaljevali. Začel bi se praktično od začetka in nov odvetnik bi se moral seznaniti s celotnim kazenskim spisom in nato nadaljevati.

Zaključne ugotovitve prispevka,  ki  pomenijo izboljšanje sedanjega položaja, so:

I. Posebnega zagovornika mora otrok  dobiti že takoj, ko se za dejanje izve oziroma pride do prijave, saj ga  zaradi zaščite svojih interesov rabi.
II. Z uvedbo kazenskega postopka pooblaščenca izmed odvetnikov določi sodišče, ta pa naj bo izbran s seznama odvetnikov in naj  ima dodatna znanja, kar pomeni, da mora biti še posebej usposobljen za zastopanje mladoletnih oškodovancev.
III. Če mladoletnemu oškodovancu tekom kazenskega postopka ni prisojen premoženskopravni zahtevek, naj svoje delo pooblaščenec nadaljuje še v pravdnem postopku.  Za tako njegovo zastopanje mora priti do ustreznih sprememb zakonodaje.

V celotnem postopku je lahko zagovornik otroka, ki je postavljen s posebnega seznama, v pomoč uradno postavljenemu pooblaščencu.

Zagovorništvo otrok od zaznave kaznivega dejanja do uradne postavitve pooblaščenca, naj bo  po ureditvi podobno mediatorjem oziroma poravnalcem. Njihove postavitve, izobraževanja, delo in nadzori so za poravnavanje že zakonsko predvideni.

Otroci kot najšibkejša in ranljiva bitja v vseh postopkih, kjer gre za zaščito njihovih pravic in interesov, nedvomno rabijo osebe, ki jim lahko v popolnosti zaupajo, ki bodo to delo opravljale vestno, z velikim posluhom za potrebe otrok, z dodatnimi znanji, pod ustrezno supervizijo.

Le tako bomo lahko v bodoče rekli, da nismo ostali le na pol poti.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.