Natisni vsebino

komentarji

Zagovorništvo otrok in mladostnikov - vaši predlogi

"Ali nikoli nisi občutil, da je greh zoper naturo, če so otroške sanje goljufane?"
se je spraševal že Ivan Cankar in obenem ugotavljal:
"V srcu ostanejo zmerom, do zadnjega dne, kakor žolč in pelin;"

Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z iniciativno delovno skupino za zagovorništvo pripravil strokovni posvet Zagovorništvo otrok in mladostnikov, ki je bil v četrtek, 20. 4., od 9. do 17. ure v prostorih državnega sveta v Državnem zboru RS. 
V različnih zapletenih formaliziranih postopkih (npr. pred sodišči, na centrih za socialno delo, v ločitvenih postopkih...) se otrok sam ne znajde in pogosto nima možnosti izraziti svojega mnenja ali pa tega kljub možnostim ne zna. V civilnih postopkih pogosto interesi staršev prihajajo v navzkrižje z interesi otroka in ta konfliktnost interesov je za otroka sila travmatična.
Zato se čedalje intenzivneje izkazuje potreba, da bi otroke v različnih postopkih zastopal zagovornik, ki bi bil glas otroka in bi ga okrepil tam, kjer je šibak.
S posvetom smo želeli te želje in ideje osvetliti z vseh strani. Ugotavljali smo:
• ali zagovornika otrok, ki bi otroka oskrboval z informacijami in njegov jezik prevajal v jezik odraslih ter obratno, potrebujemo in kakšnega;
• kako naj bi bil sistem zagovorništva oblikovan, da bi bil v resnično oporo otroku;
• kako ga umestiti v zakonodajni sistem.

Vabimo vas, da se s svojimi idejami, mnenji in predlogi vključite v javno razpravo. Vaše predloge bomo preko spodnjega formularja sprejemali vključno do 10. 5. 2006.
Po končani javni razpravi bomo pripravili poročilo in predloge posredovali pristojnim organom.

Vabljeni, da skupaj začrtamo novo pot!

Matjaž Hanžek
Varuh človekovih pravic

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt