Projekti in promocija

Natisni vsebino

Konferenca o zagovorništvu otrok in mladostnikov

 

Državni svet RS, Ljubljana, 20.4.2006 od 9. do 17. ure

 

"Ali nikoli nisi občutil, da je greh zoper naturo, če so otroške sanje goljufane?"
se je spraševal že Ivan Cankar in obenem ugotavljal:
"V srcu ostanejo zmerom, do zadnjega dne, kakor žolč in pelin;"

 

Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z iniciativno delovno skupino za zagovorništvo pripravil strokovni posvet Zagovorništvo otrok in mladostnikov, ki je bil v četrtek, 20. 4., od 9. do 17. ure v prostorih državnega sveta v Državnem zboru RS. 

Ugotavljamo namreč, da se Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah v Sloveniji ne uresničuje tako, kot bi si želeli, to je v otrokovo največjo korist. V različnih zapletenih formaliziranih postopkih (npr. pred sodišči, na centrih za socialno delo, v ločitvenih postopkih...) se otrok sam ne znajde in pogosto nima možnosti izraziti svojega mnenja ali pa tega kljub možnostim ne zna. V civilnih postopkih pogosto interesi staršev prihajajo v navzkrižje z interesi otroka in ta konfliktnost interesov je za otroka sila travmatična.
Otrokove koristi bi morali sicer s posebnimi znanji prepoznati že organi, ki vodijo postopek, in jih nato soočiti z interesi drugih udeležencev v postopku. Ti drugi udeleženci pa so praviloma glasnejši in imajo več moči kot otrok, zato se čedalje intenzivneje izkazuje potreba, da bi otroke v različnih postopkih zastopal zagovornik, ki bi bil glas otroka in bi ga okrepil tam, kjer je šibak.

S posvetom smo želeli te želje in ideje osvetliti z vseh strani. Ugotavljali smo:
• ali zagovornika otrok, ki bi otroka oskrboval z informacijami in njegov jezik prevajal v jezik odraslih ter obratno, potrebujemo in kakšnega;
• kako naj bi bil sistem zagovorništva oblikovan, da bi bil v resnično oporo otroku;
• kako ga umestiti v zakonodajni sistem.

K besedi smo povabili številne strokovnjake in vse, ki se vsakodnevno srečujejo s tem vprašanjem, tudi otroke. V prvem delu posveta so predstavili svoj pogled na vprašanje zastopništva. Delo pa se je nadaljevalo v obliki skupinskih delavnic, stališča, mnenja in predloge pa smo oblikovali v sklepe posveta. Po posvetu smo razpravo preselili na svetovni splet. Svoje predloge so zainteresirani lahko oddali tudi preko spletne strani Varuha človekovih pravic RS www.varuh-rs.si. Po končani javni razpravi smo pripravili poročilo in predloge posredovali pristojnim organom.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt