Natisni vsebino

Pravilnik ziriranja

Pravilnik žiriranja

Organizator si pridržuje pravico selekcioniranja prispelih filmov. Izloči predvsem filme, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem (propozicijam) in tiste, ki bi lahko s svojo dolžino ali neinventivnostjo po nepotrebnem obremenjevale delo žirije.

1. Člani žirije izmed sebe izberejo predsednika žirije.

2. Predsednik žirije podpiše posamezna priznanja.

3. Predsednik žirije sodeluje pri podelitvi priznanj ali pooblasti enega izmed članov žirije.

4. Posamezen član žirije izbere svoje favorite za nagrado in jih zagovarja. Nagrade se podelijo soglasno.

5. Žirija izbere pet najboljših filmov (ne glede na kategorijo). Ena oseba je lahko avtor tudi več fimov.

6. Žirija spoštuje avtorjevo žanrsko opredelitev filma, lahko pa poda svoje mnenje, če se z avtorjevo oznako ne strinja.

7. Žirija si ogleda vse filme v celoti. Lahko pa prekine predvajanje posameznega filma, če soglasno oceni, da nadaljnji ogled filma ne bi bistveno vplival na mnenje o filmu.

8. Žirija vse filme, ne glede na tehniko v kateri so posneti ali predvajani, obravnava enakovredno.

9. Kolikor gre za majhno število prijav, se pregledajo tudi filmi, ki niso ustrezali prepozicijam. Če se kateri od izločenih filmov dosega ali nadpovprečno presega namen natečaja, se ga uvrsti v sklop filmov za promocijo človekovih pravic.

10. Zapisnik žiriranja vsebuje odločitve žirije o priznanjih in morebitna ločena mnenja posameznih članov žirije.

11. Zapisnik podpišejo vsi člani žirije.

12. Žirija obvesti udeležence natečaja o izboru 18. 10. po elektronski pošti.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.