Projekti in promocija

Natisni vsebino

Demenci prijazna točka

Če se gospa Marija izgubi…

Starejši so nedvomno še posebej ranljiva skupina ljudi. Omejena gibljivost, somatske in duševne bolezni in motnje, rahljanje in trganje socialnih vezi, družbena izoliranost so elementi, ki zahtevajo posebno varstvo te skupine. Zato je Varuh že ves čas svojega delovanja pozoren na morebitno kršenje pravic teh oseb, na ugotovljene slabosti in pomanjkljivosti opozarja redno v svojih letnih poročilih, v preteklosti je izdal tudi poseben bilten, namenjen pravicam starejših.

V okviru nalog, ki jih opravlja kot Varuh, pa tudi posebnih nalog v okviru državnega preventivnega mehanizma (DPM) obiskuje domove starejših, s posebnim poudarkom na osebah, katerim je zaradi težav v duševnem zdravju (predvsem je izpostavljena demenca z občasno pridruženimi drugimi motnjami) odvzeta osebna svoboda.

Varuh velik poudarek daje tudi sodelovanju z nevladnimi organizacijami, na omenjenem področju vsekakor tudi s Spominčico – Alzheimer Slovenija, to je organizacijo katere namen je ozaveščanje ljudi o demenci, pomoč osebam s temi težavami in njihovim svojcem, preprečevanje stigmatizacije teh oseb. Plodno sodelovanje v preteklosti, ki ga je predstavljalo sodelovanje predstavnikov Varuha na vsakoletni konferenci o demenci, predavanje strokovnjakov Spominčice o tej težavi (predvsem) starostnikov zaposlenim pri Varuhu, odprtje prve demenci prijazne točke prav pri Varuhu, je sledilo tudi povabilo Varuhu za sodelovanje pri pripravi zloženke z naslovom: »Gospa Marija se izgubi …«.

Zloženka je namenjena širši javnosti, ki se lahko ob svojem delu sreča z osebo z demenco, ki se je, izgubljena v času in prostoru, znašla na primer v trgovini, banki, na pošti, uradu …  Ravno tako je namenjena osebam, ki so velikokrat v stiski, ko njihov dementni svojec brez njihove vednosti odtava in ne vedo, kako ravnati. Zloženka s podatki o tem, kako k takšni osebi pristopiti, kako vzpostaviti komunikacijo in predvsem kako ravnati, koga obvestiti, bodo zato vsekakor pomembni za pravilno obravnavo oseb s tovrstnimi težavami, z namenom, da se te osebe čim prej najde in usmeri oziroma pospremi v za njih varno okolje.

Zloženka

 

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt