Projekti in promocija

Natisni vsebino

Begunci

 • 07.11.2016 - Na Ohridu o 'pravici do azila'

 • 3.10.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat je sodeloval na okrogli mizi z naslovom Otroci migranti in begunci ter udejanjanje njihovih pravic pri vključevanju v lokalno okolje ... Pri vključevanju begunskih otrok v lokalno okolje še veliko izzivov

 • 19.-21.10.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila letne konference o evropskem azilnem pravu (Annual Conference on European Asylum Law 2016); Trier, Nemčija
 • 29. in 30.9.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila 6. simpozija z naslovom Človekove pravice in begunci v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Odbora za človekove pravice Nemške nacionalne akademije znanosti Leopoldina; Atrij ZRC SAZU, Ljubljana

 • 20.6.2016 - varuhinja je bila ob svetovnem dnevu beguncev gostja v etru oddaje ARS Humana na 3. programu RA Slovenija, kjer so pozornost namenili prav problematiki beguncev; RA Slovenija, Tavčarjeva 17, Ljubljana

 • 16.06.2016 - Ob svetovnem dnevu beguncev: Begunska kriza je lahko izziv za našo človečnost

 • 19.04.2016 - svetovalca pri Varuhu Mojca Valjavec in Lan Vošnjak sta se udeležila posveta z naslovom Obravnava otrok brez spremstva - izzivi skrbništev in zakonitih zastopništev, ki ga je pripravila Slovenska filantropija; Prostori FIHO, Stegne 21c, Ljubljana
 • 3.2.2016 - v prostorih Varuha je bila novinarska konferenca varuhinje Vlaste Nussdorfer, ob sodelovanju njene namestnice mag. Kornelije Marzel in namestnika Ivana Šeliha. Tematika konference: begunci in zahteve Varuha za oceno ustavnosti nekaterih zakonov.
 •  29.1.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalka Varuha Sabina Dolič so obiskale kraje ob slovensko hrvaški meji vzdolž reke Kolpe ter se pogovarjale z domačini. Obisk je bil del aktivnosti varuhinje ob analizi pobude za vlożitev zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti 8. člena Zakona o nadzoru državne meje in predloga Vladi RS za odstranitev ograje, ki so jo varuhinji posredovali predstavniki skupine Belokranjcev. 

 • 28.1.2016 - Evtanaziranje živali beguncev
 • 27.01.2016 - Obisk namestitvenega centra za migrante 'Šotorišče Šentilj'
 • 27.1.2016 - člani Državnega preventivnega mehanizma so opravili obisk namestitvenega centra za migrante "šotorišče Šentilj". Obisk sta opravila svetovalec Varuha Robert Gačnik in in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE.
 • 25.1.2016 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci pri Varuhu Mojca Valjavec, Robert Gačnik in Liana Kalčina so se na delovnem sestanku srečali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjanom Šeficem, namestnico generalnega direktorja policije mag. Tatjano Bobnar, višjim policijski inšpektorjem na Uprava uniformirane policije Robertom Morejem in namestnikom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Brankom Dervodelom. Govorili so številnih temah, povezanih z begunsko problematiko; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.