Projekti in promocija

Natisni vsebino

Arhiv projektov in konferenc

 

Konferenca ''Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo - boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabljanju otrok" (8. – 9.07.2005)

Varuh človekovih pravic je v juliju sodeloval na posvetu o otrokovih pravicah ''Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo - boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabljanju otrok".

Konferenca je bila zasnovana kot nadaljevanje Drugega svetovnega kongresa proti spolnemu izkoriščanju otrok v komercialne namene, ki je bil v Jokohami od 17. do 20. decembra 2001, in pripravljalnega srečanja za območje Evrope in Srednje Azije v Budimpešti, 20. in 21. novembra 2001. Poglavitna tema konference bo izvajanje obvez, sprejetih v Jokohami in Budimpešti, na vladni ravni. Na konferenci bodo obravnavani nekateri najpomembnejši vidiki spolnega izkoriščanja otrok ter oblikovana priporočila Svetu Evrope in njegovim članicam za prihodnje ravnanje na področju spolnega izkoriščanja otrok.
Predsednik plenarnega zasedanja zadnji dan konference, generalni direktor Sveta Evrope za pravne zadeve, Guy de Vel je dejal, da ne moremo točno ugotoviti, koliko otrok je žrtev trgovine z ljudmi, najhuje pa je, da se ta problem še vedno tolerira.
Evropske ukrepe v boju proti trgovini z otroki za namene spolnega izkoriščanja so predstavili tudi posebna predstavnica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za boj proti trgovini z ljudmi Helga Konrad, raziskovalka z raziskovalnega centra Innocenti, ki deluje pod okriljem Sklada Združenih narodov za pomoč otrokom (Unicef), Susan Bissell, ter Giancarlo Esposito s sekretariata Sveta Evrope.

Posvet je pripravila Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom Evrope in Unicefom.

Varuh je ob tej priliki izdal posebno številko biltena "Varuh - kako zavarovati svoje pravice", v katerem so zbrane prakse ombudsmanov za otrokove pravice večih evropskih držav.

 

Ustavimo nasilje nad otroki : ukrepajmo zdaj! - Regionalno posvetovanje za študijo ZN o nasilju nad otroki, Evropa in Srednja Azija ( 5. - 7.07.2005)

Varuh človekovih pravic je v juliju sodeloval na posvetu o otrokovih pravicah Ustavimo nasilje nad otroki : ukrepajmo zdaj! - Regionalno posvetovanje za študijo ZN o nasilju nad otroki, Evropa in Srednja Azija.

Konferenca je bila zasnovana kot regionalno posvetovanje o raziskavi Generalnega sekretarja ZN na področju nasilja nad otroki. Generalni sekretar ZN Kofi Annan je imenoval profesorja Paula Sergia Pinheira iz Brazilije za neodvisnega strokovnjaka in vodjo Raziskave ZN o nasilju nad otroki.
Pred konferenco je potekal tudi Otroški forum na to temo. 25 mladih, starih od 13 do 17 let iz Evrope in Centralne Azije bo predstavljalo glas otrok, povedali bodo kaj mislijo o nasilju nad in med otroki, kakšni so njihovi predlogi za preprečevanje nasilja.

Ustavimo nasilje nad otroki - ukrepajmo zdaj! je eden od skupno devetih posvetov, ki jih letos po svetu pripravljajo Združeni narodi, nanašal pa se bo na države regionalne skupine Unicef za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo. Ta vključuje 46 držav članic Sveta Evrope in pet držav Srednje Azije. Vsebina tega in ostalih devetih posvetov bo prispevala k oblikovanju študije ZN o nasilju nad otroki,ki bo nastala tudi na podlagi odgovorov držav. Raziskava, ki nastaja že dve leti bo skupaj s političnimi smernicami in priporočili predvidoma jeseni 2006 predstavljena Generalni skupščini ZN.

Posvet je pripravila slovenska vlada v sodelovanju s Svetom Evrope, Unicefom, Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Uradom visokega komisarja ZN za človekove pravice in nevladno organizacijo Advisory Panel. Varuh je ob tej priliki izdal posebno številko biltena "Varuh - kako zavarovati svoje pravice", v katerem so zbrane prakse ombudsmanov za otrokove pravice večih evropskih držav.

Prispevek ENOC (Evropska mreža ombudsmanov za otroke) k Regionalnemu posvetovanju za študijo Združenih narodov o nasilju nad otroki za Evropo in Srednjo Azijo - USTAVIMO NASILJE NAD OTROKI: UKREPAJMO ZDAJ! (Ljubljana, 5. - 7. julij 2005)

 

Brezplačen bilten »Varuh - kako zavarovati svoje pravice«

Poleg reševanja konkretnih pobud je naloga Varuha človekovih pravic tudi zmanjševanje potencialnih kršitev z ozaveščanjem, izobraževanjem in informiranjem ljudi o njihovih pravicah in načinih za odpravljanje krivic. V ta namen je let 2003 nastala nova publikacija varuha - brezplačen bilten - "Varuh - kako zavarovati svoje pravice".Glavni cilj biltena je izobraziti ljudi o njihovih pravicah, jim pokazati poti za iskanje pomoči in popravljanje krivic ter tako pripomoči k zmanjševanju kršitev. Prva številka je izšla 10. decembra 2003 na Dan človekovih pravic. Bilten bo izhajal trikrat letno. Z njim želimo doseči predvsem t.i. informacijsko revne segmente družbe, katerim se informacije, ki jih najdemo v množičnih medijih, izmuznejo, ter jih tako poučiti o njihovih pravicah in jim pokazati, kako si lahko pomagajo sami. Bilten je na voljo v upravnih enotah, bolnišnicah,ambulantah, knjižnicah, zavodih za zaposlovanje, študentskih in dijaških domovih, fakultetah, domovih za ostarele, nevladnih organizacijah, centrih za socialno delo, zaporih,policijskih postajah ipd.

Na brezplačen bilten varuha se lahko tudi naročite!

 

 

Oglaševalska kampanja: "Otrokove pravice niso k'r neki, otrokove pravice so zakon!"

V letu 2003 smo pri VČP izvedli oglaševalsko kampanjo»Otrokove pravice niso k'r neki, otrokove pravice so zakon!«, namenjeno promociji otrokovih pravic. Ker večino kršitev otrokovih pravic povzročajo odrasli, dostikrat starši otrok, so ciljna skupina te kampanje prav oni. Množični mediji so nam omogočili brezplačne objave treh televizijskih oglasov, prav tako pa smo zadnjo stran v biltenu namenili socialnemu oglasu, kjer se bo v vsaki številki prikazal eden izmed problemov, predstavljenih v televizijskih oglasih.Kampanja se je začela izvajati 10. decembra 2003, na dan človekovih pravic in se je nadaljevala še celo leto 2004.

Strategija za oglaševalsko kampanjo je bila v celoti oblikovana v Uradu varuha človekovih pravic.Poleg strategije so bili oblikovani tudi scenariji za posamične oglase ter predloge in oblikovanje tiskanih oglasov kampanje. Dobra kampanja lahko nastane zgolj z dobrim poznavanjem ciljne skupine, kar pa nam omogoča poznavanje konkretnih primerov, ki jih rešujemo, sodelovanje z različnimi strokovnjaki in praktiki ter nevladnimi organizacijami. Ravno tu pa je prednost institucije, ki deluje tako naravni konkretnega kot splošnega, saj ji poznavanje konkretnih primerov omogoča boljše poznavanje ciljne skupine in s tem učinkovitejšo promocijo in izobraževanje.

 

Strokovni posvet: Nasilje v družini-poti do rešitev

V mali dvorani Državnega zbora je 19. novembra 2003 potekal strokovni posvet Nasilje v družini - poti do rešitev, kjer so strokovnjaki iz različnih področij predstavili svoje praktične izkušnje ter potrebe in predloge za reševanje težav na področju nasilja v družini. Strokovnemu posvetu je prisostvovalo kar 130 udeležencev iz centrov za socialno delo, ministrstev, sodišč, fakultet,zdravstva in nevladnih organizacij. Tako množična udeležba nazorno kaže,da je takšnih posvetovanj veliko premalo ter da bi bilo potrebno vzpostaviti neko kontinuirano sodelovanje med strokovnjaki, saj reševanje tega problema zahteva interdisciplinarno obravnavo. Potrebnost večjega sodelovanja in informiranja med različnimi strokami je nakazala tudi večina predavateljev.

Program strokovnega posveta

Povzetki referatov

 

Okrogla miza o nacionalni instituciji za človekove pravice

Varuh človekovih pravic je organiziral Okroglo mizo o nacionalni instituciji za človekove pravice v Republiki Sloveniji, ki je potekala 20. in 21. oktobra 2003 v City hotelu Turist. Okrogla miza je bila namenjena strokovnemu posvetu o možnostih za oblikovanje primernega modela nacionalne institucije za varstvo in promocijo človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Na okrogli mizi so poleg varuha človekovih pravic sodelovali predstavniki vlade, nevladnih organizacij ter strokovne javnosti,strokovnjaki Sveta Evrope, predstavnik Združenih narodov, predstavnik Evropske Unije ter ombudsman Bosne in Hercegovine. S skupnimi močmi so iskali odgovore na odprta vprašanja v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne institucije za človekove pravice ter tako ponuditi odgovore na vprašanje, kakšen model bi bil najbolj primeren za Republiko Slovenijo.

 

Moje pravice: projekt za promocijo in učenje otrokovih pravic (30. september 2003)

V šolskem letu 2003/2004 je varuh v sodelovanju s Šolo za mir in drugimi nevladnimi organizacijami začel izvajati skupni projekt»Moje pravice« za promocijo poznavanja in izobraževanja o otrokovih pravicah. Glavni namen projekta je izvajanje aktivnosti na področju izobraževanja o otrokovih pravicah, ki temelji na dolgoročnem in sistematičnem usklajevanju vladnih in nevladnih organizacij na področju poznavanja, uveljavljanja in spoštovanja določil Konvencije otrokovih pravic v šolskem in širšem družbenem okolju.

V okviru tega projekta se na osnovnih šolah izvaja vrsta aktivnosti,kjer vsak mesec obravnavajo eno izmed pravic otrok. Poleg programskih aktivnosti je Šola za mir izoblikovala tudi promocijsko gradivo (serijo kartic, na vsaki kartici je predstavljena ena izmed pravic), ki otrokom omogoča še boljše poznavanje in vizualni pregled nad pravicami,učiteljem pa ponuja metodično pomoč za delo v razredu.
V projekt je bilo v prvem šolskem letu vključenih 87 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, 1200 učiteljev in preko 50.000 otrok ter njihovih staršev. Projekt pa se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2004/2005. Projekt je bil predstavljen tudi izven Slovenije in sicer na svetovni konferenci EIP International, na zasedanju OVSE in v uradu Visokega komisarja za človekove pravice pri ZN.

Povezava na spletno stran projekta "moje pravice"

 

Letno srečanje volilnih članov evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je v sodelovanju z Mednarodnim združenjem ombudsmanov pripravil Letno srečanje volilnih članov evropskega dela združenja, ki je potekalo v Ljubljani od 5. do 7. decembra 2002. 62 evropskih ombudsmanov in predstavnikov inštitucij ombudsmanov na redni letni skupščini potrdili letos oktobra v Tuniziji na srečanju direktorjev IOI-ja izvoljeno vodstvo združenja, pregledali so enoletno delovanje evropskega dela združenja in se pogovarjali o problematiki naraščujočega števila uradov ombudsmanov. Namen srečanja je bil tudi izmenjati izkušnje na področju delovanja inštitucij ombudsmanov, zato so udeleženci spregovorili o ključnemu temelju delovanja ombudsmanov v vseh državah in v vseh institucijah o neodvisnosti ombudsmana.

 

 

Varuh častni pokrovitelj projekta o problematiki azilantov (6. marec 2002)

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je častni pokrovitelj projekta z naslovom Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem. Pripravil ga je Zavod za kulturo dialoga v sodelovanju z Mirovnim inštitutom in Ustanovno fundacijo Gea, finančno pa sta ga podprli delegacija Evropske komisije v Sloveniji ter veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.

Projekt vsebuje za serijo predavanj o problematiki odnosa do tujcev pri nas, okrogle mize, javne debate, debato v parlamentu, poletno debatno šolo in simulacije sodnih obravnav. Vanj bodo vključeni mladi debaterji in debaterke ter njihovi mentorji, preko javnih debat in predavanj pa tudi širša slovenska javnost. Projekt, ki so ga organizatorji predstavili 6. marca v centru Evrope v Ljubljani v okviru Evropske srede, se je začel januarja in je trajal do avgusta 2002. Ob predstavitvi so gostje spregovorili tudi o imigracijski politiki Evropske unije, kar je obenem eno izmed vsebinskih jeder projekta. Predstavili so, kaj prinaša imigracijska politika Evropske unije in kakšno je delo na področju usklajevanja slovenskega pravnega reda na področju migracij s pravnim redom EU.

 

Mednarodna konferenca: Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi

V ljubljanskem hotelu Slon je v organizaciji varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka in ob sodelovanju Sveta Evrope 12. in 13. novembra 2001 potekala mednarodna konferenca z naslovom Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi, katere so se udeležili večinoma predstavniki iz držav, ki so vključene v Pakt stabilnosti za JV Evropo.

Zaključki mednarodne konference Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi

 

Bilten evropskih ombudsmanov (samo v angleškem jeziku)      

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt