Natisni vsebino

Zakon o varstvu osebnih podatkov

(ZVOP-1)

Uradni list RS, št. 94/2007


4. poglavje

Sodelovanje in zunanji nadzor na področju varstva osebnih podatkov

 

59. člen


(1) Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh) opravlja svoje naloge na področju varstva osebnih podatkov v razmerju do državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic.
(2) Varstvo osebnih podatkov je posebno področje varuha, za katerega je zadolžen eden od namestnikov varuha.

 

60. člen


Varuh v svojem letnem poročilu poroča državnemu zboru o ugotovitvah, predlogih in priporočilih ter o stanju na področju varstva osebnih podatkov.


Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt