Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pretekli razpisi

Kandidat za delovno mesto sodelavec je izbran. Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 8.12.2015 na spletni strani Varuha človekovih pravic RS...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 47/15-ZZSDT) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o...

Več

Kandidat za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2 je izbran.

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na spletni strani Varuha...

Več

Kandidat za delovno mesto vodja pisarne generalnega sekretarja VII/1 je izbran. 

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 2. točke prvega...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih...

Več