Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Povabilo k oddaji ponudbe – javno naročilo po enostavnem postopku za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva


Varuh človekovih pravic RS vabi izvajalce storitev tiskanja, da na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012, v okviru javnega naročila po enostavnem postopku predložijo svojo ponudbo za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva za potrebe Varuha človekovih pravic RS.

Podrobna vsebina povabila je dosgljiva tukaj.

Natisni:
Zagovorništvo otrok

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več


Na podlagi 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Varuha...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva.

Vsebina povabila in razpisna...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več