Natisni vsebino

Objavljeno delovno mesto sodelavca - koordinatorja

20.03.2007 09:00
Kategorija: Zaposlitve, Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih RS na Zavodu RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto, pod. št. EG 23739 sodelavec-koordinator. Objava bo objavljena na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje v torek, dne 20. marca 2007.

SODELAVEC - KOORDINATOR,

delovno mesto se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z enomesečnim poskusnim delom. Nastop dela po dogovoru.


Od kandidata zahtevamo izobrazbo VI. stopnje - poslovni sekretar.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so še 5 let delovnih izkušenj, pasivno znanje angleškega jezika, delo z računalnikom, obvladovanje programskih paketov Microsoft.

Sodelavec - koordinator bo opravljal naslednja dela in naloge:

 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot,
 • koordiniranje izvajanja zahtevnih nalog,
 • vodenje zahtevnejše dokumentacije in evidenc,
 • izdelovanje poročil,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju protokolarnih opravil,
 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja izobraževanja zaposlenih,
 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ali so-organizaciji Varuha človekovih pravic,
 • organiziranje in zagotavljanje komunikacijske podpore pri dogodkih Varuha,
 • organizacija promocijskih aktivnosti na področju človekovih pravic po navodilih varuha in generalnega sekretarja varuha,
 • organizacija delovanja Varuha izven sedeža,
 • poslovanje z mediji (najave v medijih, najave novinarskih konferenc, srečanj z drugimi javnostmi ob poslovanju …)
 • oblikovanje adrem različnih ciljnih javnosti,
 • dajanja pojasnil sodelavcem,
 • druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega.

Prijave bomo zbirali 8 dni od objave na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Varuh človekovih pravic RS


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.