Natisni vsebino

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

18.06.2010 09:35
Kategorija: Zaposlitve


Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

ADMINISTRATOR  V.

Delovno mesto bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom z največ trimesečnim poskusnim delom, za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba – tarifni razred V
- 6 mesecev delovnih izkušenj
- usposobljenost za delo z urejevalniki besedil
- opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom.

Naloge so naslednje:
- vnos pošte v aplikacijo in skeniranje pobud ter ostale pošte;
- sprejemanje, klasificiranje, vpisovanje, urejanje pošte in odprema pošte;
- arhiviranje zadev in drugih gradiv;
- dvigovanje spisov iz arhiva in urejanje spisov;
- opravljanje enostavnih administrativno tehničnih del;
- nadomeščanje drugih administrativnih uslužbencev;
- ostala dela po nalogu vodje glavne pisarne.

Rok za prijavo je 5 dni. Rok začne teči od zadnje objave.
Delovno mesto Administrator V je objavljeno v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, pod. reg. št. CV37882 dne 18.06.2010.
Informacije o objavi daje Andreja Novak, sodelavka za kadrovske zadeve, med 9.30 in 10.30 uro.


Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt