Natisni vsebino

Ivan Šelih

namestnik varuha

rojen 18. 5. 1967 v Celju.

Ivan Šelih je po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, aktivnim znanjem angleškega jezika in poznavanjem hrvaškega ter srbskega jezika. 

  • Od 15. 6. 1995 je zaposlen pri Varuhu, najprej na delovnem mestu svetovalca za področje problematike sodnih in policijskih postopkov ter vseh oblik odvzema osebne svobode
  • od leta 2007 je tudi vodja področja pravosodja in opcijskega protokola.
  • študij Pravni fakulteti v Ljubljani je končal z zagovorom diplomske naloge v kazensko pravni izbirni skupini predmetov. Naslov naloge je Varstvo zasebnosti po Evropski konvenciji o človekovih pravicah.
  • kot vodja področja pravosodja in opcijskega protokola pri Varuhu vodi, opravlja in usklajuje aktivnosti državnega preventivnega mehanizma, ki jih Varuh v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi organizacijami izvršuje po določbi 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveških ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/2006 – Mednarodne pogodbe, št. 20/2006 – v nadaljevanju: Opcijski protokol)
  • 16.6.2009 - so ga poslanke in poslanci imenovali za četrtega namestnika varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek-Travnik
  • 22.1.2015 - mandatno-volilna komisija (MVK) ga je državnemu zboru predlagala v ponovno imenovanje za namestnika varuhinje 
  • 2.2.2015 - DZ ga je z 62 glasovi za in 15 proti ponovno imenoval na funkcijo

Je avtor več člankov s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt