Natisni vsebino

Vodstvo

 

Varuha ali varuhinjo izvoli Državni zbor s potrebno dvotretjinsko večino na predlog predsednika države. V skladu z Zakonom o Varuhu človekovih pravic traja mandat varuha šest let z možnostjo ponovne izvolitve za največ še eno mandatno obdobje. Varuh ima lahko najmanj dva in največ štiri namestnike, ki jih na varuhov predlog, prav tako za šest let, imenuje Državni zbor.

Službo Varuha človekovih sestavljata strokovna služba varuha in služba generalnega sekretarja. Vodi jo generalni sekretar Kristijan Lovrak.

Strokovno službo vodi direktorica strokovne službe Martina Ocepek.

Varuh človekovih pravic:

Namestniki varuha:

Generalni sekretar Varuha:

Direktorica strokovne službe Varuha: 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt