Natisni vsebino

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka

11.10.2016 14:19
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Razpisi


Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vas vabimo, da predložite svojo ponudbo za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«, ki ga izvaja Varuh v partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) že od leta 2006.

Podrobnosti povabila najdete v priponki.

 

*****************************************************************


V zvezi s povabilom k oddaji ponudbe št. 0408-74/2016 smo prejeli dve vprašanji:

Vprašanje 1:

1. Pogoj:
Ponudnik mora s ponudbo zagotavljati strokovno sposobnost izvedbe 1. faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«

Način dokazovanja pogoja št. 1:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s potrdilom o strokovni usposobljenosti vsaj enega zaposlenega na strani izvajalca, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva.

ð  Kaj točno je mišljeno s 'potrdilom'? Ali mora delodajalec za zaposlenega izdati posebno potrdilo o strokovni usposobljenosti ali so dovolj reference zaposlenega (npr. izpis iz baze SICRIS)?

 

Odgovor 1:

Kot strokovno usposobljenost zahtevamo izkazovanje ustreznih referenc pri sodelovanju v prejšnjih naročilih, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva. 

 

Vprašanje 2:

Priloga 1, točka 6:

Ponudba je veljavna do __________

ð  Je tukaj mišljen datum pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem (torej 31. 10.) ali datum, dokler faza 1 ne bo dokončana (torej 30. 11.)?

 

Odgovor 2:

Ponudba mora biti veljavna vsaj do 30. 11. 2016.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt