Natisni vsebino

Pravica do znižanega plačila vrtca za otroka romunske državljanke

02.08.2017 09:48
Kategorija: Aktualni primeri, Pravice otrok - Ostalo


Varuhu se je pritožila pobudnica, ki je zatrjevala, da ji center za socialno delo (CSD) zavrača vloge za uveljavitev pravice do znižanega plačila vrtca zgolj zato, ker je romunska državljanka. Pri nas nima prijavljenega niti začasnega, niti stalnega prebivališča. Njen sin je rojen v Sloveniji in je, tako kot njegov oče, slovenski državljan. Vendar oče z njima ne živi. Pobudnica je navajala, da je tudi v veliki gmotni stiski, saj oče plačuje za otroka nizko preživnino, uveljaviti pa je uspela pravico do otroškega dodatka.

 

V zvezi z njeno pobudo smo poizvedovali na CSD. Pristojne smo pozvali, da pojasnijo, zakaj so odločbo utemeljili z 32. členom Zakona o vrtcih, ki pa ne določa, da je pogoj za znižano plačilo vrtca začasno ali stalno prebivališče starša. Iz odločbe bi moralo biti po našem mnenju jasno razvidno, zakaj mora plačati polno ceno. CSD smo opozorili, da ima pobudnica zelo skromna sredstva za preživljanje (le otroški dodatek in nizko preživnino). Zahtevali smo, da ponovno preverijo, če pobudnica izpolnjuje pogoje za uveljavljanje katere od pravic iz javnih sredstev.

 

Odgovor CSD smo prejeli. Pristojni so priznali, da negativna odločba ni bila ustrezno obrazložena. Pojasnili so, da gre za tipski vzorec odločbe, ki ga sami ne spreminjajo.

 

Pobudnici smo pojasnili, da neustrezno obrazložena odločba ne bo spremenila negativne odločitve v zvezi z uveljavljanjem znižanega plačila vrtca. Na podlagi Zakona o vrtcih se namreč iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev. Sredstva zagotavlja tista občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Pobudnica pri nas nima niti začasnega, niti stalnega prebivališča, zato smo ji svetovali, da najprej reši ta problem.

 

Na odločbo CSD se je pritožila. Glede na to, da je v materialni stiski in da so roki za odločanje o pritožbah na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zelo dolgi (trenutno rešujejo pritožbe iz leta 2015), smo pristojne zaprosili za prednostno obravnavo.

 

V zvezi z možnostjo uveljavljanja še katere od pravic iz javnih sredstev, nam je CSD pojasnil, da glede na njen položaj dodatnih pravic iz javnih sredstev ne more uveljaviti. Ko bo rešila problem prijave začasnega ali stalnega prebivanja, bo imela več možnosti za uveljavitev pravice do znižanega plačila vrtca in morda še do kakšne druge pravice (denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč). 11.0-39/2017


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt