Natisni vsebino

Osebni podatki na oglasni deski

18.10.2002 20:36
Kategorija: Varstvo osebnih podatkov


Dom oskrbovancev je na varuha naslovil vprašanje, ali je izobešanje podatkov o oskrbovancih na informacijski plošči v sprejemni avli doma kršitev veljavne zakonodaje. Podatki o imenu, priimku in številki sobe, v kateri biva oskrbovanec, naj bi bili namenjeni svojcem in drugim obiskovalcem doma.

Pobudniku smo pojasnili, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če je obdelava osebnih podatkov določena z zakonom ali če ima upravljavec zbirke osebnih podatkov pisno privolitev posameznika. Obdelovanje osebnih podatkov pomeni med drugim tudi sporočanje le-teh tretjim osebam. Za kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov oskrbovanca tretji osebi je torej potrebno zakonsko pooblastilo ali izrecna privolitev oskrbovanca. V omejitvi na posredovanje osebnih podatkov tretjim prek informacijske plošče smo ugotovili, da za slednje ni najti zakonske podlage. Zato smo menili, da bi bilo posredovanje osebnih podatkov na informacijski plošči mogoče zgolj z izrecno pisno privolitvijo oskrbovancev. 1.7-17/2002


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt