Natisni vsebino

Varstvo osebnih podatkov

S spremembami in dopolnitvami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A), ki jih je sprejel Državni zbor RS na seji dne 26. 6. 2001, veljati pa je začel 24. 7. 2001, je varuh človekovih pravic dobil zadolžitev tudi kot neodvisna institucija za varstvo osebnih podatkov

Naloge

  • neposrednega nadzora spoštovanje predpisov o varstvu osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk in pri uporabnikih osebnih podatkov,
  • spremljanje oziroma nadziranje dela Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov,
  • svetovanja v zadevah na tem področju,
  • sodelovanja v postopkih sprejemanja predpisov in
  • opravljanja drugih naloge na podlagi zakona

je opravljal do sprejema Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 15.07.2004 in začetka njegove veljavnosti 01.01.2005. ZVOP-1 je za varovanje osebnih podatkov zadolžil Informacijskega pooblaščenca, Varuh človekovih pravic RS pa ima po tem zakonu le še te pristojnosti.

 

 

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt