Natisni vsebino

Po več kot enem letu Inšpektorat RS za okolje in prostor odločil v ponovnem postopku

31.12.2009 20:11
Kategorija: Upravne zadeve - Upravni postopki


Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) s prošnjo, da pospeši inšpekcijski postopek, ki po njenem mnenju traja predolgo. Inšpekcijski postopek poteka v zvezi s sosedovo nezakonito gradnjo, ki delno posega tudi na njeno zemljišče.

Gradbena inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije, območne enote Kranj (IRSOP), je z odločbo z dne 5. 7. 2006 inšpekcijskemu zavezancu naložila, naj takoj po vročitvi odločbe ustavi nadaljnjo gradnjo nadstropnega masivno grajenega stanovanjskega objekta z garažo. Inšpekcijski zavezanec bi moral po odločbi do 30. 11. 2006 odstraniti objekt nad AB-ploščo in stopnišče ter zmanjšati pritlični del na dovoljene dimenzije. Ta pa je zoper odločbo vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z odločbo z dne 17. 10. 2006 zavrnilo. Dne 15. 1. 2007 je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe, po katerem je moral inšpekcijski zavezanec objekt, ki je predmet inšpekcijske odločbe, odstraniti do 15. 4. 2007. Dne 16. 4. 2007 je bila s sklepom o odlogu upravne izvršbe ta odložena do odločitve MOP o pritožbi zoper sklep o dovolitvi izvršbe z dne 15. 1. 2007. Upravno sodišče RS je s sodbo z dne 20. 9. 2007 odločbo MOP z dne 17. 10. 2007 odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. MOP je z odločbo z dne 9. 11. 2007 odločilo, da se odločba z dne 5. 7. 2006 odpravi in zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni postopek in odločanje. Odpravljen je bil tudi sklep o dovolitvi izvršbe z dne 15. 1. 2007.

Na podlagi dokumentov in pojasnil, ki nam jih je posredoval IRSOP, smo ugotovili, da postopek od 9.

11. 2007 stoji oziroma da več kot eno leto ni bilo odločeno v ponovnem postopku. Glede na prejeta pojasnila IRSOP in posredovane akte iz inšpekcijskega spisa nismo videli nobenih razlogov za to. Menili smo, da je stanje v postopku nesprejemljivo. Organ prve stopnje mora v ponovnem postopku po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku odločiti nemudoma oziroma izdati novo odločbo najpozneje v 30 dneh od prejema zadeve. IRSOP smo zato predlagali, naj v ponovnem postopku čim prej odloči in nam posreduje izvod odločitve.

IRSOP nam je sporočil, da glede na različne ugotovitve in odločitve treh organov gradbeni inšpektor preverjavse okoliščine, ki bi lahko kakor koli vplivalena odločitevv zvezi s starimobjektom, dabo ugotovitev o skladnosti ali neskladnosti dela starega objekta z urbanističnim potrdilom oziroma zakonitosti dela starega objekta oziroma starega objekta v celoti nedvoumna. Gradbeni inšpektor je v ponovljenem postopku 27. 2. 2009 inšpekcijskemu zavezancu izdal novo odločbo. Varuhovo posredovanje je bilo uspešno, saj je IRSOP očitno šele na podlagi tega odločil v ponovnem postopku. 5.7-63/2008


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.