Natisni vsebino

Očitki v zvezi s prijavo prebivališča na naslov najemniškega stanovanja po zagotovilu upravnega organa ne držijo

11.04.2019 08:12
Kategorija: Upravne zadeve


Upravna enota Ljubljana se je na očitke, da lahko najemniki na naslov najemniškega stanovanja prijavijo stalno prebivališče zgolj s soglasjem lastnika, odzvala z zagotovilom, da lahko občani pravico do prebivanja na naslovu, dokazujejo tudi z najemno oziroma podnajmeno pogodbo.

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je pri svojem delu večkrat naletel na očitek, da naj bi se (domnevno na podlagi internih navodil) Upravne enote Ljubljana prijava stalnega prebivališča opravila le na podlagi pisnega soglasja lastnika nepremičnine.

Glede na to, da lahko posameznik po 7. členu Zakona o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb-1) kot dokazilo, da ima pravico do prebivanja na naslovu, med drugim predloži tudi najemno oziroma podnajemno pogodbo, je Varuh na Upravno enoto Ljubljana naslovil poizvedbo v tej zvezi.

Dne 8. 4. 2019 smo prejeli odgovor Upravne enote Ljubljana, da lahko občani, ob prijavi stalnega prebivališča, kot dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu na podlagi določb ZPPreb priložijo najemno ali podnajemno pogodbo, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. V primeru, da so lastniki oziroma solastniki pa to izjavijo v postopku evidentiranja prijave, pri čemer upravna enota preveri podatek o lastništvu oziroma solastništvu, če je to potrebno. V konkretnem primeru tako nismo ugotovili morebitnih kršitev upravne enote, primer pa objavljamo, ker se podobni očitki o zahtevah po izrecni predložitvi soglasij lastnikov stanovanj za prijavo prebivališča pogosto pojavljajo. 14.0-7/2019

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt