Natisni vsebino

FURS pobudnico seznanil z obstojem davčnega dolga po pokojnem očetu več let po njegovi smrti

05.12.2019 11:16
Kategorija: Upravne zadeve - Davki , Upravne zadeveFinančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je pobudnico več let po smrti njenega očeta nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna zapustnikove zapadle obveznosti (v zgolj 30 dnevnim rokom za plačilo) in se tako izogne izvršbi. Pobudnica je bila z obstojem davčnega dolga seznanjena prvič šele več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, davčni organ pa za takšno ravnanje niti ni izkazal utemeljenega razloga. Zato ravnanje FURS-a nedvomno predstavlja kršitev pravic pobudnice.

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je v stiski obrnila pobudnica, ki jo je FURS več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna dolg po umrlem očetu in se tako izogne izvršbi.

Varuh je v okviru obravnave podobnega primera prejel pojasnila FURS-a, da je glavni razlog nerešenih zahtevkov, ki so bili evidentirani pred 15. 6. 2016, da iz odgovora sodišča izhaja, da je zapuščinski postopek še v teku oziroma da FURS podatka o zapuščinskem postopku nima.

Varuh je glede na navedeno na FURS-u opravil poizvedbo o okoliščinah v navedeni zadevi. Iz odgovora davčnega organa ni bilo razbrati utemeljenega razloga, zakaj je bila pobudnica, kot dedinja, o obstoju dolga in dolžnosti njegovega poplačila obveščena šele več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Zato je Varuh v ravnanju davčnega organa ugotovil kršitev pravice do pravnega sredstva (pobudnica ni imela možnosti zavarovati svojih pravic že v času zapuščinskega postopka) in neskladje z načelom dobrega upravljanja ter načelom pravičnosti. 14.3-28/2019Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt