Natisni vsebino

Svet varuha za človekove pravice

Svet varuha za človekove pravice je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Njegovo ustanovitev, naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) v 50.a členu.

Sestavljajo ga predsednik in 16 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani). Sedem članov je predstavnikov civilne družbe, trije člani so predstavniki znanosti, dva člana pa sta predstavnika Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana.

Generalna sekretarka Sveta je dr. Kornelija Marzel.Pravne podlage za ustanovitev Sveta varuha za človekove pravice

Zakon o varuhu človekovih pravic

Pariška načela

Postopek za izbiro članstva

Sklep o imenovanju članov Sveta varuha za človekove pravice (2. sklic)

Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice (15. 3. 2019)

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta varuha za človekove pravice

Sklep o imenovanju članov Sveta varuha za človekove pravice (1. sklic)

Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice


Informacije o delu Sveta

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt