Natisni vsebino

Veljavnost prednostnega seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

19.10.2008 15:47
Kategorija: Stanovanjske zadeve - Stanovanjsko gospodarstvo


Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj bi Občina Zagorje ob Savi stanovanjsko vprašanje njene družine kljub uvrstitvi na prednostni seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem reševala le začasno, s podnajemnimi pogodbami za določen čas. Ob obravnavanju pobude smo med drugim ugotovili, da je s sklepom župana Občine Zagorje ob Savi konec leta 2007 prenehal veljati prednostni seznam upravičencev občine za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. To je pomenilo, da pobudnica ni bila več deležna (upravičena do) trajne rešitve stanovanjskega vprašanja.

Način prenehanja veljavnosti prednostnega seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem je po Varuhovem mnenju sporen. Stanovanjski zakon (SZ) namreč ne vsebuje določb o pogojnosti oziroma časovni omejenosti prednostnega seznama. Celo nasprotno, izrecno določa: »O upravičenosti do uvrstitve na prednostno listo in hkrati o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem razpisu, ter o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, se odloči v splošnem upravnem postopku v roku šestih mesecev po zaključku javnega razpisa«. Iz tega sledi, da je treba vsem uvrščenim na prednostni seznam zagotoviti najemno stanovanje.

Občini Zagorje ob Savi smo posredovali Varuhovo mnenje, da če bi morebiti lahko pristali na pogojnost oziroma časovno omejenost prednostnega seznama, bi bilo primerno to izvesti le pod pogoji in postopku njene določitve, torej z novim javnim razpisom. Ob tem bi morali biti prosilci že v javnem razpisu vnaprej nedvoumno opozorjeni na pogojnost oziroma časovno omejenost prednostnega seznama z besedilom, npr.: »Prednostna lista velja do novega javnega razpisa«. Enako velja za uvrščene na prednostni seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, s tem, da bi morala biti ta določba del izreka sklepa o uvrstitvi na prednostni seznam. V novem javnem razpisu pa bi morali na prejšnji prednostni seznam uvrščeni upravičenci spadati v prednostno kategorijo prosilcev. Občini Zagorje ob Savi smo posredovali Varuhovo mnenje, da so bili na prednostni seznam, ki je prenehal veljati, uvrščeni upravičenci prikrajšani v svojih pravno utemeljenih pričakovanjih trajne rešitve njihovih stanovanjskih vprašanj. Predlagali smo ji, naj obravnavani prednostni seznam obnovi.

Občina Zagorje ob Savi je sprejela naše mnenje in predlog. Župan je sprejel sklep, v skladu s katerim je prednostni seznam še veljal do novega javnega razpisa. 9.1-51/2007


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.