Natisni vsebino

Vrnitev zaseženega osebnega računalnika

31.12.2009 10:11
Kategorija: Omejitve osebne svobode - Zaporniki


Obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni se je pritožil, ker mu je bil odvzet osebni računalnik, ker ga je uporabljal v času nočnega počitka.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) je v tej zvezi pojasnila, da mu je bil računalnik začasno odvzet, saj ga je imel vključenega še po 21.45, ko nastopi čas za nočni počitek. Obsojencem je dovoljeno spremljati televizijski program tudi prek računalnika, vendar le do 21.45, razen v samskih oziroma manjših bivalnih prostorih, če ni omogočeno spremljanje televizijskega programa v skupnem dnevnem prostoru.

Obsojenec se s temi pojasnili ni strinjal, saj je menil, da s spremljanjem televizijskega programa prek računalnika ni kršil nobene določbe hišnega reda in tako ni bilo podlage za odvzem računalnika.

Med obiskom ZPKZ Dob pri Mirni smo njegovo pritožbo še dodatno preverili in ugotovili razhajanja pri tolmačenju določb hišnega reda glede uporabe računalnika v primeru spremljanja televizijskega programa v času nočnega počitka. Zato je tudi pobudnik lahko menil, da s spremljanjem zadnje informativne oddaje nacionalne televizije na računalniku ni kršil nobenega določila hišnega reda.

Na te ugotovitve smo v dodatnem posredovanju opozorili UIKS in predlagali, naj se hišni red ZPKZ Dob pri Mirni ustrezno dopolni, tako da ne bo mogoče različno interpretirati uporabe računalnika po

21.45. UIKS je naš predlog podprla, saj je menila, da bodo s tem odpadle dileme v pogledu razlage določb hišnega reda, ki obsojencem omogočajo uporabo osebnega računalnika za spremljanje televizijskega programa. Ugotovila je še, da je ZPKZ Dob pri Mirni ravnal ustrezno, ko je pobudniku zaseženi računalnik vrnil, saj mu je bil odvzet zaradi neusklajenosti določb hišnega reda zavoda. Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. 2.2-77/2008


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.