Natisni vsebino

Neseznanjenost z upravičenostjo do razlike denarne socialne pomoči

11.04.2019 08:14
Kategorija: Socialna varnost, Socialna varnost - Zdravstveno zavarovanjeNa Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da je prejemnik pokojnine in »nekega dodatka«, za katerega ni vedel, kaj je. Varuh se je za razjasnitev situacije obrnil na center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD).

Zanimalo nas je, ali pobudnik prejema katero izmed pravic iz javnih sredstev oziroma ali je kdaj uveljavljal katero izmed pravic iz javnih sredstev. Da bi lahko pobudniku čim bolje svetovali, smo CSD še vprašali, ali bi bil pobudnik upravičen do katere izmed pravic iz javnih sredstev, pa vloge zanjo še ni oddal. CSD nam je pojasnil, da pobudnik prejema varstveni dodatek. Pobudnik bi bil upravičen še do razlike denarne socialne pomoči, za katero pa vloge ni podal.

Pobudnika smo seznanili z informacijo, da je upravičen tudi do denarne socialne pomoči. Pobudnik tega ni vedel. To nas je presenetilo. Težko namreč razumemo, da pobudnika, ki razen varstvenega dodatka ne prejema drugih sredstev za preživljanje, CSD ni seznanil z možnostmi, ki so mu na razpolago, da bi izboljšal svoj socialni položaj.

Na CSD smo naslovili še eno poizvedbo, v kateri nas je zanimalo, kako to, da pobudnika ni seznanil, da je upravičen do razlike denarne socialne pomoči. CSD je pojasnil, da je bilo v odločbi pobudniku za varstveni dodatek navedeno, da bi bil upravičen do denarne socialne pomoči, ampak vloge za dodelitev ni podal. Pojasnil je tudi, da vsaka stranka, ki pride na CSD z vprašanjem, ali bi lahko podala vlogo za dodelitev denarne pomoči, dobi odgovor.

Pobudo smo šteli za utemeljeno iz vidika načela dobrega upravljanja. S tem smo seznanili CSD. Seznanili smo jih tudi z ugotovitvijo, da nismo našli kršitev v delu CSD. Pobudnik je namreč v odločbi dobil informacijo, da je upravičen do razlike denarne socialne pomoči. Postavilo pa se nam je vprašanje, ali je starejši in prava nevešči osebi odločba, ki jo prejme, razumljiva in ali oseba odločbo sploh natančno prebere. Iz primera pobudnika je namreč razvidno, da ne glede na to, da je odločbo prejel, s svojo upravičenostjo do denarne socialne pomoči ni bil seznanjen.

CSD smo predlagali, kljub temu, da so v odločbi o upravičenosti do posamezne pravice iz javnih sredstev navedene informacije o upravičenosti do druge pravice, da v primeru starejših in prava neveščih oseb le-tem upravičenost do posamezne pravice, ki je prosilec še ne uveljavlja, pa je morda do nje upravičen, izrecno pojasni.

CSD se je na naš predlog odzval, ga upošteval in ustrezno ukrepal. Pobudnika so povabili, da se oglasi na CSD, kjer mu bodo pojasnili upravičenost do posameznih pravic in odgovorili na njegova vprašanja. Pojasnili so tudi, da z vsako stranko, ki poda vlogo za pridobitev pravice iz javnih sredstev opravijo individualni razgovor, jo opozorijo, če ima možnost za pridobitev drugih pravic in ji pojasnijo pogoje za morebitno vračanje le-teh.  Varuh pozdravlja odziv in ukrepanje CSD. 9.5-69/2018


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt