Natisni vsebino

Nasilje v domu starejših občanov in premestitev stanovalca

24.02.2011 10:00
Kategorija: Socialna varnost - Institucionalno varstvo , Aktualni primeri


Na Varuha se je obrnil stanovalec (v nadaljevanju: pobudnik) Doma starejših občanov (v nadaljevanju: DSO), ki je bil zaradi spora s sostanovalcem premeščen na drug oddelek. Pobudnik je navedel, da ga je sostanovalec napadel in udaril, čeprav ga sam naj ne bi izzval. Ker pobudnik že dvajset let biva v DSO, je bila premestitev na drug oddelek zanj stresna, menil je, da se mu je zgodila krivica, zato je želel, da posredujemo pri njegovi vrnitvi nazaj na oddelek.
 
Opravili smo poizvedbo v DSO. Zanimalo nas je, zakaj je pobudnik bil premeščen, ob tem pa smo DSO zaprosili, da nam pojasni okoliščine spora med sostanovalcema. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja možnost, da bi pobudnika premestili nazaj v staro bivalno okolje. DSO je odgovoril, da so po nasilnem dogodku opravili razgovore s pobudnikom, drugim sostanovalcem, ki je začel pretep in pričami. Čeprav so iz navedb prič ugotovili, da pobudnik ni dal povoda za spor, se je DSO odločil, da je preselitev enega izmed udeležencev spora najboljša rešitev za nastali konflikt. Ker je stanovalec, ki je začel pretep, premestitev odklonil, pobudnik pa se je takrat s preselitvijo strinjal, se je DSO odločil za preselitev pobudnika. Po preselitvi je DSO s pobudnikom opravil več individualnih pogovorov in mu zagotovil, da bo, če bo obstajala možnost selitve nazaj v 4. nadstropje, njegovo željo upošteval in skladno z njo ravnal. Pobudnik je bil ob tem seznanjen, da mu v primeru vrnitve v staro bivalno okolje, DSO ne more zagotoviti varnosti, niti izključiti možnosti, da pride do ponovnega konflikta in nesoglasij.

Varuh se ni strinjal z ravnanjem DSO, zato smo jim posredovali svoje mnenje in dodatna vprašanja. Zanimalo nas je, kakšne bodo sankcije DSO zoper stanovalca, ki je začel pretep, glede na določbe hišnega reda, kako bodo pobudniku zagotavljali varnost vnaprej, glede na to, da je do dogodka prišlo v avli, kjer se stanovalca, vključena v pretep dnevno srečujeta, zanimalo pa nas je tudi, kako bi DSO reševal nastalo situacijo, če se pobudnik s preselitvijo ne bi strinjal. DSO nam ni odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, so se pa po prejemu našega drugega dopisa ponovno pogovorili s pobudnikom in mu ponudili možnost selitve, vendar je pobudnik selitev v sobo, kjer je bival prej, odklonil.

Varuh je ocenil, da je DSO s svojim ravnanjem – preselitvijo pobudnika – žrtve, dal slab zgled ostalim stanovalcem, saj iz omenjenega dogodka in njegovih posledic lahko sklepajo, da je fizično nasilje pravi način za reševanje težav. Ob tem ocenjujemo, da je preselitev stanovalca smiselna samo v primeru, ko je posledica sankcij zoper nasilneža, kar je tudi sicer v skladu s hišnim redom DSO. Sicer pa preselitev v primeru, ko sta oba stanovalca, ki sta vpletena v konflikt, pomična, ne izpolni svojega namena, saj se stanovalca kljub temu, da bivata v različnih nadstropjih, dnevno večkrat srečata. Glede varnosti stanovalcev menimo, da je njeno zagotavljanje dolžnost DSO in se ne more pogojevati.
Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno in kljub temu, da se je na koncu pobudnik s preselitvijo strinjal, ravnanje DSO ocenil kot neustrezno. (3.7-15/2010)


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.