Natisni vsebino

V zdravstvenem zavodu so izgubljeni zdravstveni karton pacienta našli šele po Varuhovem posredovanju

19.10.2008 16:25
Kategorija: Socialna varnost - Zdravstveno varstvo


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel v obravnavo pobudo, v kateri je pobudnik zatrjeval, da so v zdravstvenem domu (ZD) izgubili njegov zdravstveni karton. Kljub več prošnjam pobudnika, da ga poiščejo, v ZD tega niso storili. Pobudnik je bil posebej prizadet tudi zato, ker njegov izbrani zdravnik ni mogel pripraviti popolne medicinske dokumentacije k predlogu za začetek postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

ZD smo zaprosili za pojasnilo, ali je bil zdravstveni karton res odnesen iz njihovih prostorov in kam ter kaj vse so storili, da bi jim bil zdravstveni karton vrnjen. Na Varuhovo poizvedbo se ZD dlje časa ni odzval, pojasnilo smo dobili šele po ponovnem posredovanju. ZD je šele po daljšem času ugotovil, da je bil zdravstveni karton posredovan na sodišče, ker je bil ZD pozvan, da ga predloži v zvezi s postopkom, v katerem je bil udeležen pobudnik. Po končanem sodnem postopku pa sodišče zdravstvenega kartona ni vrnilo, ampak je ostal v spisu, ki so ga že arhivirali. Šele na poziv ZD so karton vrnili in o tem je bil pobudnik tudi obveščen.

Primer kaže, koliko nepotrebnih postopkov mora biti začetih in koliko ljudi se mora vključiti v rešitev problema, ki sploh ne bi nastal, če bi odgovorne osebe opravile svoje delo. Odgovorni v ZD bi morali voditi pravilno evidenco in ustrezno označiti, kam in kdaj je bila poslana zdravstvena dokumentacija, odgovorna oseba na sodišču pa bi morala pri arhiviranju spisa ugotoviti, da vsebuje tudi dokumentacijo, ki jo je treba vrniti. Tega ravnanja zato ne moremo šteti za uporabnikom prijazno administrativno poslovanje. 3.4-5/2008


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.