Natisni vsebino

Prvič so se sestali člani Sveta varuha za človekove pravice

28.06.2018 08:30
Kategorija:


V sredo, 27. 6. 2018, se je na  prvi seji sestal Svet varuha za človekove pravice. Njegovo ustanovitev, naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) v 50.a členu. Je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Sestavljajo ga predsednica in 16 članic oziroma članic in članov (v nadaljnjem besedilu: člani). Sedem članov je predstavnikov civilne družbe, trije so predstavniki znanosti, dva pa sta predstavnika Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana.

V Svet varuha za človekove pravice so bili imenovani:
a)    kot predstavniki civilne družbe:

 • mag. Ivan Bizjak
 • prim. mag. Anton Gradišek, dr. med
 • Darja Groznik
 • Karel Lipič
 • Denis Miklavčič
 • Violeta Neubauer
 • mag. Sebastijan Valentan

b)    kot predstavniki znanosti:

 • dr. Jernej Letnar Černič,
 • dr. Igor Pribac,
 • dr. Neža Kogovšek Šalamon,

c)    kot predstavniki državnih organov:

 • Aldijana Ahmetović, Državni svet RS
 • Alenka Jerše, Informacijski pooblaščenec RS
 • mag. Milena Krnec Horvat, Vlada RS
 • Simon Maljevac, mag., Zagovornik načela enakosti
 • Peter Pavlin, Vlada RS
 • Nataša Voršič, Državni zbor RS

Mandat članov sveta je vezan na mandat varuha. Zakon predvideva, da Svetu predseduje namestnik varuha, varuhinja je za to funkcijo za določeno obdobje pooblastila svojo namestnico dr. Kornelijo Marzel.


Varuha človekovih pravic so poleg varuhinje in namestnice zastopale tudi mag. Lea Javornik, svetovalka Varuha, Liana Kalčina, svetovalka Varuha za mednarodne odnose, analize in publikacije, in Nataša Kuzmič, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi.

Varuhinja, predsednica Sveta, in člani so se na prvi seji seznanili s pravnimi podlagami za ustanovitev Sveta, cilji in nameni njegovega delovanja, se spoznali med sabo in obravnavnavali predlog Poslovnika Sveta. Sklenili so, da se sestanejo znova v začetku septembra, ko bodo svojo pozornost namenili tudi nekaterim vsebinskim temam v s področja človekovih pravic.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt